Anunț concurs 2 posturi asistent medical: dietetician și radiologie

            Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Spital Dej scoate la concurs următoarele posturi vacante:

 • 1 post asistent medical radiologie;
 • 1 post asistent medical dietetician.

Informații suplimentare găsiți la:

 • avizierul unității din Dej, str. Parcului nr.18
 • secțiunea carieră pe site-ul Penitenciarului Spital Dej
 • compartimentul resurse umane -  (contact)

Anunt investigatii medicale

 Spitalul Penitenciar Dej efectuează consultaţii şi investigaţii medicale de specialitate, contra cost, în specialităţile: chirurgie generală, oftalmologie, ORL, medicină internă şi cardiologie precum şi investigaţii de laborator şi radio-imagistice la preţuri foarte avantajoase.

Programările se pot efectua la sediul spitalului sau la numerele de telefon 0264-214121 sau 0264-214123 interior 120 .

 Recoltarea probelor se face între orele 700- 800, iar eliberarea rezultatelor are loc între orele1300-1400.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la avizierul unităţii , la numărul de telefon 0264-214121 interior 120 precum şi pe site-ul unităţii.

   Lista cu tarifele o gasiti aici:  http://www.anp.gov.ro/web/penitenciarul-spital-dej/anunturi

Anunt concurs 2 posturi de medici

Anunt concurs agent secretariat

INVITATIE

Posturi scoase la concurs din sursa externa !

ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A

7 POSTURI VACANTE LA PENITENCIARUL SPITAL DEJ

            Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Administrația Națională a Penitenciarelor scoate la concurs pentru Penitenciarul Spital Dej următoarele posturi vacante:

 1. Ofițer secretariat – 1 post;
 2. Ofițer managementul situațiilor de urgență – 1 post;
 3. Ofițer informații clasificate – 1 post;
 4. Asistent medical generalist – 3 posturi;
 5. Agent contabil (financiar) - 1 post.

Condiții generale care trebuie îndeplinite de candidați pentru participare la concurs:

 • au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunosc limba română;
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
 • au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30.04.2014);
 • nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • îndeplinesc condiţiile specifice postului;
 • nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
 • nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate - pentru candidaţii la concursuri din sursă internă;
 • nu au fost evaluate cu calificativul "nesatisfăcător" sau "satisfăcător" în anul anterior organizării concursului - pentru candidaţii din sursă internă.

Termenul limită de înscriere este data de 11 iulie 2016.

            Informații suplimentare referitoare la condițiile (cerințele) specifice de ocupare a posturilor, principalele abilități, calități și aptitudini, componența dosarului de candidat, tematici, bibliografii și probe de concurs puteți găsi pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro sau vă puteți adresa compartimentului resurse umane al Penitenciarului Spital Dej, tel. 0264 214 121, 0264 214 121.

Medicalis 2016

"The International School of Advanced Surgical Skills", 19-28 iulie 2015 Cluj-Napoca

Workshop Medicalis 2015

Workshop Medicalis 2014

Oferta educationala pentru instituţiile de învăţământ proprii şi din sistemul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 2014

Penitenciarul-Spital Dej
Astăzi (31/03/2017) sunt: 107 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online