Accesul în penitenciar

Accesul în penitenciar este strict limitat, fiind permis doar în următoarele cazuri:

  • în baza legitimaţiei de serviciu şi/sau a delegaţiei - pentru persoanele care exercită atribuţii de serviciu;
  • în baza documentelor de identitate aflate în termen de valabilitate - pentru persoanele care vizitează persoane private de libertate;
  • în baza documentelor de identitate aflate în termen de valabilitate şi a aprobării scrise a directorului unităţii - pentru celelalte categorii de persoane.

Persoanele care vizitează penitenciarul sunt obligate:

  • să se supună controlului antiterorist şi de specialitate;
  • să poarte la vedere ecusonul de acces;
  • să respecte regulile de comportament în penitenciar.
Penitenciarul-Spital Dej

Newsletter

Chestionare

Petitii online