Penitenciarul-Spital Poarta Albă

Secţii şi compartimente medicale

 

     Fiecare compartiment medical este coordonat de către un medic specialist : boli interne, boli infecţioase, dermato-venerologie, psihiatrie, radiologie, hematologie, biochimie, epidemiologie, medicină dentară) fapt care determină realizarea actului medical la standarde ridicate. Anual, indicii contractaţi cu CASAOPSNAJ (nr. externări, durata optima de spitalizare, indice de utilizare a paturilor, indice de rulaj) sunt realizaţi în proporţie de 100%.

     Cerinţele tot mai exigente impuse de Normele Europene, privind drepturile omului în contextul asigurării asistenţei sanitare persoanelor aflate în executarea pedepsei privative de libertate reprezintă un factor determinant în perfecţionarea profesională continuă a întregului personal medical.

    Unitatea noastră se bucură de o excelentă colaborare pe plan local cu unităţi medicale spitaliceşti aparţinând MApN şi MSP astfel încât avem posibilitatea de a accesa investigaţii medicale de înaltă performanţă, ca de exemplu computer-tomografie, rezonanţă magnetică nucleară, eco-cardiografie, toate acestea concurând la elaborarea unui diagnostic prompt şi de înaltă acurateţe, componentă nemijlocită a asigurării calităţii actului medical.

SECȚII CU PATURI

 • SECȚIA BOLI INTERNE ACUȚI-20 paturi 

   comisar Dr. Sofrone Georgeta, medic primar

   Dr. Oțel Ionel, medic primar cardiolog

   asistent medical-agent șef principal Caragea Elena

   asistent medical-agent șef principal Prodan Monica

   asistent medical-agent șef Antonaru Catioara-Fănica

   asistent medical-agent principal Moțatu Veronica-Denisa

 • SECȚIA BOLI INTERNE CRONICI-30 paturi

   comisar Dr. Ciucă Nicolae-Iulian, medic specialist

   asistent medical-agent șef principal Gheorghe Elena

   asistent medical-agent Sgură Daniela-Laura

   asistent medical-agent principal Mărgean Ionela

   asistent medical-agent șef adjunct Guriță Horațiu-Luis

 • SECȚIA PSIHIATRIE ACUȚI-25 paturi

   comisar șef Dr. Olteanu Renata, medic primar

   asistent medical-agent șef adjunct Lipan Veronica

   asistent medical-agent șef Bratu Tatiana

   asistent medical-agent șef principal Mușat Lidia-Rodica

 • SECȚIA PSIHIATRIE CRONICI-16 paturi

   comisar șef Dr. Olteanu Renata, medic primar

   asistent medical-agent șef principal Ichim Elena

   asistent medical-agent șef principal Tudorancia Dorina

   asistent medical-agent șef Tănase Ionel

   asistent medical-agent șef principal Bleț Nicolae-Octavian

 • SECȚIA DERMATO-VENERICE-12 paturi

   scms. dr. Lungu Mihaela, medic specialist

   asistent medical-agent șef principal Ciutacu Ozana

   asistent medical-agent șef principal Zaruha Mihaela

   asistent medical-agent șef principal Goiceanu Gabriela

   asistent medical-agent șef principal Pupca Teodora

 • SECȚIA INFECȚIOASE-30 paturi

    comisar șef dr. Petrovan Elena-Corina, medic primar

    asistent medical-agent șef principal Moldoveanu Eugenia

    asistent medical-agent șef Voicu Loredana-Marcela

 • CABINET STOMATOLOGIC

    inspector principal Dr. Vlad-Țaru Cristina, medic primar

 • LABORATOR ANALIZE MEDICALE

    comisar șef Enea Amalia -Magdalena, biochimist specialist

    inspector principal Crișbășanu Ana-Maria, medic primar

    asistent laborator-agent șef Axente Carmen

    asistent laborant-agent șef Pârvuleț Cornelia

 • LABORATOR RADIODIAGNOSTIC

    Dr. Ungureanu Floreta-Cireșica, medic specialist

    asistent radiologie-agent șef principal Dudu Liliana

 • FARMACIE SPITAL

    comisar șef Florea Jenica, farmacis specialist

    comisar Paniță Luminița, farmacist specialist

    asistent farmacist-agent șef principal Crîngașu Viorica

    asistent farmacist-agent șef Trantu Nicoleta

 • COMPARTIMENT PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE

    asistent medical-igienă-agent șef principal Pereanu Mirela

 • COMPARTIMENT STERILIZARE

    asistent medical-agent șef Vașadi Gabriela-Mihaela

 • ASISTENT ȘEF

     asistent medical-agent șef principal Teodorescu Daniela

 • AMBULATORIU DE SPECIALITATE

    comisar șef Dr. Pop Monica, medic primar

 

 • Ambulatoriu de specialitate

        Ambulatoriul de specialitate integrat Penitenciarului - Spital Poarta Albă se află în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi oferă servicii medicale persoanelor private de libertate în următoarele specialităţi: medicină internă, dermato-venerologie, boli infecţioase,  psihiatrie, medicină dentară. De asemenea oferă servicii medicale paraclinice de analize de laborator şi radio-imagistică. 

 • Farmacia de spital / farmacia zonală

        Farmacia unităţii noastre face parte din cadrul farmaciilor de circuit închis şi funcţionează în baza prevederilor Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, privind organizarea şi funcţionarea conform deciziilor ministerului sănătăţii. Este o unitate farmaceutică ce asigură asistenţă cu medicamente de uz uman, materiale sanitare şi dezinfectanţi bolnavilor internaţi. De asemenea, asigură asistenţă cu medicamente de uz uman, materiale sanitare, dezinfectanţi şi consumabile stomatologice celor şase unităţi arondate, prin intermediul oficinelor locale de distribuţie pe baza Deciziei A.N.P. nr. 607 din 27.09.2006, revizuită prin Decizia A.N.P. nr. 542 din 12.10.2009. Serviciile oferite sunt permanent adaptate nevoilor specifice, priorităţilor existente, toate coroborate într-o politică eficientă şi flexibilă de comunicare, obţinerea şi valorificarea  feed-back-ului pozitiv între comanda unităţii, personal şi parteneri.

        Serviciul siguranţă şi regim penitenciar 

 • Siguranţă, supraveghere şi acordarea drepturilor

        Atenţia personalului din sectorul operativ este axată asupra respectării legislaţiei execuţional penale, siguranţei locului de deţinere şi asigurării drepturilor colective şi individuale ale persoanelor private de libertate, obiective care au fost dirijate spre transpunerea în practică a actelor normative existente în ceea ce priveşte executarea pedepselor privative de libertate, în mod gradat şi în raport cu efectivele şi mijloacele aflate la dispoziţie.

 • Compartiment evidenţă persoane private de libertate

         Printre atribuţiile biroului se numără verificarea situaţiei juridice a persoanelor private de libertate;  descarcerarea persoanele private de libertate care se liberează, verificarea termenelor referitoare la data expirării pedepsei în termen şi data liberării condiţionate a pedepselor persoanelor private de libertate.

        Serviciul economic administrativ

 • Biroul logistică
 • Compartimentul financiar

        Responsabilitatea financiară concretizată în capacitatea spitalului de a realiza venituri şi de a-şi organiza propriul sistem de control, este definitorie pentru activitatea compartimentelor financiar şi logistică.

        Planificarea şi fundamentarea bugetului unităţii, orientat după veniturile obţinute, planul financiar pe termen mediu şi scurt, monitorizarea continuă a situaţiei financiare şi a achiziţiilor publice, analiza economică constantă sunt platforme pentru rezultatele economice concretizate în execuţie bugetară 100%, achiziţii eficiente, furnizori achitaţi în termen, asigurarea bazei tehnico-materiale cu o gestionare în funcţie de necesităţi, elemente importante pentru desfăşurarea activităţii unităţii.

              Compartimente 

 • Educaţie şi Asistenţă Psihosocială
 • Consilier juridic
 • Secretariat
 • Informaţii clasificate
 • Managementul situaţiilor de urgenţă
 • Informatică
 • Prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar
 • Resurse umane şi formare profesională

        Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională are ca scop gestionarea resurselor umane pentru atingerea obiectivelor pe care şi le propune unitatea noastră, precum şi asigurarea ocupării posturilor din structura formală a acestuia cu personal potrivit, capabil să facă faţă cerinţelor. În acest scop, atribuţiile care permit îndeplinirea acestui rol constau în identificarea, recrutarea, selecţia şi încadrarea persoanelor care corespund cel mai bine nevoilor specifice diferitelor posturi, aprecierea, retribuirea, promovarea, formarea şi perfecţionarea salariaţilor, respectarea valorilor etice (integritatea, obiectivitatea, transparenţa, receptivitatea şi responsabilitatea profesională). 

        Compartimentul  Resurse Umane şi Formare Profesională îşi propune îmbunătăţirea continuă a activităţii personalului în scopul realizării la standardele cele mai înalte a sarcinilor şi misiunilor încredinţate în conformitate cu strategia de reformă a sistemului penitenciar.