Istoric

          Spitalul a fost înfiinţat prin ordin al Ministrului Justiţiei în data de 01.02.2003 şi încadrat de Ministerul Sănătăţii în categoria „Spitale Judeţene".

          Funcţionează cu 113 paturi cuprinse în 3 secţii:

  • Chirurgie cuprinde chirurgie generală, toracică, obstetrică – ginecologie, urologie, O.R.L., ortopedie, chirurgie plastică;
  • A.T.I. şi
  • compartiment detox

          În cadrul ambulatoriului integrat al spitalului se efectuează investigaţii endoscopice digestive şi bronhice, explorări radiologice şi echografice, explorări funcţionale respiratorii şi EKG, colposcopii şi examene citologice. În secţia chirurgie sunt internate şi rezolvate chirurgical persoane private de libertate cu patologie chirurgicală diversă şi complexă din cadrul specialităţilor chirurgicale (chirurgie plastică, urologice, etc). 

          Bucureşti, metropolă europeană cu peste două milioane de locuitori este principalul centru politic, administrativ, economic, cultural şi ştiinţific al ţării. Situat în sudul teritoriului, de o parte şi alta a Dâmboviţei, în Câmpia Română, la 65 km de Dunăre, 225 km de Marea Neagră şi 100 km de Munţii Carpaţi, se întinde pe o suprafaţă totală de circa 225 kmp.

          Zona Capitalei şi împrejurimile înglobează văile pitoreşti a mai multor râuri: Argeş, Neajlov, Sabar cu afluenţii lor, numeroase lacuri precum şi rămăşiţe ale renumiţilor ‘Codri ai Vlăsiei'. Altitudinea variază între 105-138 m.
Clima este temperat – continentală caracterizată prin veri călduroase, chiar caniculare, secetoase şi ierni în general geroase.

Zone turistice reprezentative situate în apropierea unităţii

          În zona de amplasament a penitenciarului sunt câteva obiective de interes turistic care pot fi menţionate. Astfel, Câmpia Neajlovului şi a Argeşului pe care o traversează şoseaua spre Alexandria (DN6) se evidenţiază prin numeroase alte cursuri domoale de apă, cu multe iazuri ce se înşiră succesiv pe firul lor.
Şoseaua naţională urmează apoi traseul barajului lacului de acumulare de pe Argeş de la Mihăileşti, cu o suprafaţă de circa 1000 ha şi volum de 100 mil. Mc mărginit de diguri înalte de 13 m şi în lungime de 25 km, care înaintează paralel până la Crivina şi Ogrezeni. În comuna Mihăileşti este de menţionat existenţa bisericii din localitate, monument de arhitectură construită în secolul al XVIII-lea cu pridvor în stil brâncovenesc şi stâlpi din piatră sculptată.
          În alte direcţii, la distanţe ceva mai mari faţă de Penitenciarul-Spital Bucureşti– Rahova, pot fi menţionate ca zone de interes, complexul de agrement de la Dumitrana pe valea Argeşului, iar ca monumente de arhitectură şi cu valoare istorică – Mănăstirea Comana şi localitatea Călugăreni.

Penitenciarul-Spital Bucureşti-Rahova

Newsletter

Chestionare

Petitii online