Modalităţi prin care o persoană poate formula solicitare de programare 

    Începând cu data de 01.11.2010 planificarea vizitelor persoanelor private de libertate din Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava se va putea realiza zilnic între orele 0700 – 1900 în mod direct prin prezentarea la ghişeu, la numărul de telefon 0374205782 - reţeaua Orange sau permanent la adresa de e-mail vizitapspbj@anp.gov.ro
    Programarea vizitelor se va face cu cel puţin 24 de ore înainte de data prezentării, persoana care solicită programarea având obligaţia să-şi decline identitatea şi calitatea şi să răspundă concis la întrebările personalului penitenciarului.
     Comunicarea răspunsului prin e-mail către solicitant se realizează în cel mult 24 de ore de la primire.
     Înscrierea planificărilor în registrul de programări se va face în ordine cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate într-un interval orar stabilit, în funcţie de regimul de executare al acestora şi măsurile de siguranţă specifice.
     Persoanele private de libertate care desfăşoară activităţi cu caracter gospodăresc în interiorul locului de deţinere vor putea fi planificate şi vor beneficia de vizită în zilele de sâmbătă şi duminică, iar în cursul săptămânii de luni până vineri, în seria a lll a, în intervalul 1600 – 1830.
    Persoanele private de libertate femei pot beneficia de vizită, în fiecare zi de sâmbătă, în intervalul orar 13.00-15.30 si duminica in intervalul orar 08.00-10.00.  În ziua şi intervalul precizat se acordă şi dreptul de a primi bunuri, indiferent de regimul de executare.
     Prin aplicarea noilor reglementări legale se urmăreşte creşterea timpului destinat acordării dreptului la vizită, diminuarea timpului de aşteptare al vizitatorilor şi fluidizarea accesului în spaţiile destinate acordării dreptului la vizită.
    Vizitarea persoanelor private de libertate de către aparţinători se realizează zilnic în serii, după cum urmează:
- seria l – ora 0800;
- seria a ll -a – 1300;
- seria a lll -a ora 1600;
     Durata vizitei este de 120 de minute, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Pentru minori, durata vizitei este de la o oră la 3 ore. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.
     La stabilirea datei de efectuare a vizitei, solicitantul este obligat să comunice lucrătorului penitenciarului următoarele date:
- numele, prenumele, data naşterii şi părinţii persoanei private de libertate pentru care se solicită programarea.
- date de identificare (nume, prenume, CNP, seria si numărul cărţii de identitate, paşaport, permis de conducere, etc.) şi datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale persoanei care solicită programarea.
- data şi intervalul orar la care persoanele vizitatoare intenţionează să efectueze vizita;
- nr. persoanelor vizitatoare (majore/minore);
     În situaţia în care, din motive obiective solicitarea nu poate fi soluţionată favorabil pentru programarea vizitei într-o anumită data şi interval orar, se va comunica un alt interval orar al aceleiaşi zile ori altă dată în care există posibilitatea efectuării vizitei;
     Vizita se consideră planificată numai după primirea acordului verbal, telefonic ori prin e-mail;
     În situaţia în care intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificată, veţi fi anunţaţi telefonic ori prin e-mail.
    Pentru efectuarea vizitelor solicitanţii se vor prezenta la sediul penitenciarului cu cel puţin 15 minute înainte de ora la care a fost planificată vizita.

Inainte de a va prezenta la vizita e bine sa stiti ca:

  • Persoanele private de libertate pot fi vizitate de sot, sotie ori rude pana la gradul IV inclusiv. Cu consimtamantul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitata si de alte persoane, cu aprobarea scrisa a directorului locului de detinere.
  • Persoanele care se prezinta pentru a vizita persoanele private de libertate trebuie sa prezinte pentru identificare un act de identitate eliberat de o autoritate a statului.
  • Nu sunt admise la vizita persoanele aflate in stare de ebrietate sau care au o influenta negativa asupra persoanelor private de libertate, cele care incearca sa introduca substante, bunuri ori obiecte interzise in locul de desfasurare a vizitei, precum si cei despre care se detin date si informatii ca ar periclita siguranta locului de detinere.
  • Nerespectarea regulilor privind acordarea si desfasurarea vizitei atrage intreruperea sau, dupa caz incetarea acesteia.
  • Persoanele sosite in vizita sunt supuse controlului antiterorist.
  • Vizitatorii asupra carora s-au descoperit armament, munitie, substante halucinogene, droguri, medicamente sau obiecte interzise, pe care nu le-au declarat inainte de inceperea controlului, nu sunt admisi la vizita pentru o perioada stabilita de catre directorul penitenciarului, dar nu mai mare de 6 luni.
  • Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doua sau mai multe persoane.
  • Persoanele private de libertate beneficiaza, in limitele prevazute de ordinul ministrului justitiei, de cel mult o vizita pe saptamana. In aceleasi conditii, minorii privati de libertate si femeile gravide ori care au nascut, pe perioada in care ingrijesc copilul in locul de detinere, beneficiaza de cel mult doua vizite pe saptamana.
  • Persoanele private de libertate internate in spitale din afara sistemului penitenciar, pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de detinere si cu avizul medicului in a caror supraveghere se afla, in prezenta unui lucrator al sectorului de acordare a drepturilor la vizita.