Aparitia Legii nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a creat cadrul legal necesar infiintarii si functionarii organizatiilor sindicale.

     Astfel, la art. 35, se precizeaza faptul ca:

"Pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale si culturale, personalul din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la asociere sindicala sau in alte organizatii profesionale, dreptul la greva, precum si la libertatea intrunirilor, cu conditia asigurarii a cel putin unei treimi din activitate si a garantarii drepturilor detinutilor si a sigurantei locurilor de detentie."

     In virtutea Legii, Administratia Nationala a Penitenciarelor a incheiat cu organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, un acord colectiv privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special care cuprinde masuri referitoare la:

a) constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca;

b) sanatatea si securitatea in munca;

c) programul zilnic de lucru;

d) perfectionarea profesionala;

e) alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

    In Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava activitatea sindicala este organizata in cadrul unei grupe sindicala apartinand Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare.

Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava
Astăzi (28/04/2017) sunt: 416 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online