a) note de informare;

b) note de fundamentare;

c) adrese catre petitionari sau institutii;

d) raportare;

e) referate de necesitate;

f) raspunsuri la petitii si memorii;

g) petitii/cereri ale personalului;

h) note interne;

i) adrese circulare;

j) decizii ale directorului unitatii, ale directorului general si ordine ale ministerului justitiei

Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava
Astăzi (28/04/2017) sunt: 416 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online