Reinsertie sociala.
In cadrul Serviciului Educatie si Asistenta Psihosociala isi desfasoara activitatea un educator, un psiholog, un preot si un agent tehnic, activitatile bazandu-se pe recunoasterea demnitatii umane, a drepturilor egale ale persoanelor private de libertate, cu respectarea prevederilor Legii 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si a Hotararii de Guvern 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 275/2006, a celorlalte prevederi legale referitoare la acest domeniu, precum si a principiilor stabilite de Regulile Minime ale Natiunilor Unite (1955), de Recomandarea nr. R(89) 12, Educatia in penitenciar (1989) si Regulile Penitenciare Europene (2006).

Scopul activitatii de educatie si asistenta psihosociala il constituie reinsertia sociala a persoanelor private de libertate si se realizeaza prin stimularea acelor deprinderi si atitudini care ofera posibilitatea dezvoltarii comportamentelor prosociale si dinamizarea relatiilor cu mediul de suport si comunitatea.

In vederea atingerii scopurilor propuse specialistii nostril organizeaza cu persoanele private de libertate urmatoarele activitati:

  • cunoasterea personalitatii;
  • identificarea nevoilor privind adaptarea la conditiile privarii de libertate in vederea asigurarii regimului individualizat si progresiv de executare a pedepsei;
  • dezvoltarea deprinderilor sociale;
  • dinamizarea relatiilor cu mediul de suport si comunitatea;
  • asistarea psihologica;
  • asistarea moral - religioasa;
  • derularea unor programe generale si specifice adaptate nevoilor persoanelor private de libertate;

Programele sunt desfasurate de catre personalul angajat sau prin colaborarea cu reprezentantii institutiilor publice si voluntarii acreditati pentru activitati de educatie si asistenta psihosociala desfasurate in penitenciar sau in comunitate si se adreseaza fara nici un fel de discriminare tuturor persoanelor private de libertate.

Resursele materiale si financiare necesare activitatilor de educatie si asistenta psihosociala sunt asigurate de catre administratia locului de detinere, dar pot proveni si din donatii, sponsorizari sau finantari prin proiecte.

In functie de cerintele si nevoile de educatie si asistenta psihosociala ale persoanelor private de libertate, unitatea de detentie poate incheia protocoale de colaborare cu institutiile publice si organizatiile societatii civile care desfasoara activitati in acest domeniu.