Informaţii de interes public

 

Informatiile publice din cadrul Penitenciarului Slobozia se pot obtine la punctul de informare documentare, pe site-ul unităţii www.pslobozia.ro, e-mail pslobozia@anp.gov.ro sau la telefon 0243232606, fax 0243232635.

Responsabil relatii publice: CONSTANTIN Alina – ofiţer secretariat

Conform Legii nr. 544/2001, accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Informatiile de interes public sunt orice informatii produse sau gestionate de institutiile publice, cu exceptia celor clasificate.

Informatiile de interes public pot fi furnizate din oficiu sau furnizate la cerere.

Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt:
Documente internaţionale:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, a primi si a raspindi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.
Principiile de la Johannesburg, Principiul I.

Documente interne:

Constituţia României, art. 31: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit... Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de personal."

 

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public