Carieră în penitenciar


       Sistemul penitenciar din România poate oferi celor interesați o oportunitate reală de a-și construi o carieră în acest domeniu. Aceștia pot lucra ca funcționari publici cu statut special, așa cum este prevăzut de Legea 293/2004, privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în una dintre cele două categorii de personal în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează:

        a) corpul ofiţerilor de penitenciare, care cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

       b) corpul agenţilor de penitenciare, care cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

      Pentru a deveni funcționar public cu statut special, doritorii au la îndemână mai multe modalități:

     a) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi;

     b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

     c) concurs, din sursă externă.

     Conform prevederilor Legii Nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pot dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
   

    a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunosc limba română;

    c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

    d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

    e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;

    f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;

    g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

    h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

    i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică.

       Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, fie contactând lucrătorii Biroului de Resurse Umane din cadrul Penitenciarului Slobozia la telefon: 0243-232606 - int 125, fax: 0243-232635, sau prin email la adresa: aristide.mihaescu@anp.gov.ro.