Oferta de forta de munca speciala necalificata (persoane private de libertate)

 

PENITENCIARUL SLOBOZIA

Baza de date

cu oferta de muncă (număr de persoane) existentă în Penitenciarul Slobozia

pentru muncă în regim de prestări servicii

 

Nr crt

Regimul

de executare

Număr de persoane

private de libertate disponibile pentru muncă în regim de prestări servicii

 

1

-închis

 

25

2

-deschis

 

17

 

 

Total disponibil

la 11.10.2016

42

          Penitenciarul Slobozia poate asigura forţă de muncă specială (persoane private de libertate) pe bază de contract de prestări servicii, în interiorul şi exteriorul locului de deţinere, pentru executarea de lucrări necalificate ce ţin de domeniul public şi privat.

         Tariful orar, negociabil, porneşte de la  7.90  lei/ora/deţinut fără TVA, în funcţie de numărul deţinuţilor contractaţi, de programul de muncă, etc.

         Programul de muncă se poate negocia în funcţie de lucrările ce urmează a fi efectuate.

         Avantajele folosirii constau în asigurarea de către penitenciar a unui număr constant de persoane private de libertate, supravegherea şi coordonarea lucrărilor de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentantul operatorului economic care contractează forţa de muncă. Se emite factură fiscală. Nu se calculează CAS, şomaj, etc.

            Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Coman Vasilicã, biroul Productie şi Venituri Proprii,  telefon 0749.101.665, 0243/232606, interior 118, fax 0243/232635, e-mail vasile.coman@anp.gov.ro, sau la sediul penitenciarului situat în  Slobozia, strada Gării nr.54.

  Exemple de lucrãri ce pot face obiectul contractului:

  • săpat fundaţii hale, aşezat cofraje, legat etrieri fier beton, încărcat cu pământ , aşezat planşee sandwich ( pt. hale industriale ), spart manual pereti beton, etc;

       -   sãpat gropi, şanţuri pentru cabluri electrice, conducte apa, canalizare, etc;

       -   alte munci necalificate în domeniul construcţiilor;

-  demolat si decopertat diverse magazii, boxe, barăci, hale,etc;

-  munci necalificate în legumicultură şi pomicultură (adunat şi sortat legume şi fructe, etc)

        -  nivelat terenuri ( în funcţie de nevoi cu adăugat/scos pământ);

        -  încărcat/descărcat mobilier birouri, cladiri administrative, etc;

        -  curatenie şi igienizare zone verzi, parcuri, etc;

        -  curăţenie şi igienizare infrastructură rutieră ,etc;

        -  curatenie în magazii, hale, depozite, etc;

        -  curaţenie stradală, curăţenie islazuri , curăţat şanţuri şi rigole de scurgere pluvială;

        -  curaţenie şi igienizare adăposturi animale fără stăpân, etc;

        -  plantat pomi pentru perdele forestiere;

        -  triat, sortat, ambalat, încarcat diverse material, etc;

        -  munci agricole ( executat rigole, sapat, plantat, cosit, etc);

        -  sortat selectiv deşeuri PET, carton, hartie, sticlă, metal  etc;

-  reparat europaleţi, lădiţe, confecţionat plicuri, cusut pantofi,etc.

              Totodată suntem dispuşi să ţinem cont de propunerile dvs. în cazul în care identificaţi alte lucrări sau activităţi necalificate.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

       Ofertă de forţă de muncă specială necalificată (persoane private de libertate)

        

        Penitenciarul Slobozia poate asigura forţă de muncă specială (persoane private de libertate) pe bază de contract de prestări servicii, în interiorul şi exteriorul locului de deţinere, pentru executarea de lucrări necalificate ce ţin de domeniul public şi privat.

         Tariful orar, negociabil, porneşte de la  7.90  lei/ora/deţinut fără TVA, în funcţie de numărul deţinuţilor contractaţi, de programul de muncă, etc.

         Programul de muncă se poate negocia în funcţie de lucrările ce urmează a fi efectuate.

         Avantajele folosirii constau în asigurarea de către penitenciar a unui număr constant de persoane private de libertate, supravegherea şi coordonarea lucrărilor de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentantul operatorului economic care contractează forţa de muncă. Se emite factură fiscală. Nu se calculează CAS, şomaj, etc.

            Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Coman Vasilicã, biroul Productie şi Venituri Proprii,  telefon 0749.101.665, 0243/232606, interior 118, fax 0243/232635, e-mail vasile.coman@anp.gov.ro, sau la sediul penitenciarului situat în  Slobozia, strada Gării nr.54.

  Exemple de lucrãri ce pot face obiectul contractului:

-       săpat fundaţii hale, aşezat cofraje, legat etrieri fier beton, încărcat cu pământ , aşezat planşee sandwich ( pt. hale industriale ), spart manual pereti beton, etc;

       -   sãpat gropi, şanţuri pentru cabluri electrice, conducte apa, canalizare, etc;

       -   alte munci necalificate în domeniul construcţiilor;

-  demolat si decopertat diverse magazii, boxe, barăci, hale,etc;

-  munci necalificate în legumicultură şi pomicultură (adunat şi sortat legume şi fructe, etc)

        -  nivelat terenuri ( în funcţie de nevoi cu adăugat/scos pământ);

        -  încărcat/descărcat mobilier birouri, cladiri administrative, etc;

        -  curatenie şi igienizare zone verzi, parcuri, etc;

        -  curăţenie şi igienizare infrastructură rutieră ,etc;

        -  curatenie în magazii, hale, depozite, etc;

        -  curaţenie stradală, curăţenie islazuri , curăţat şanţuri şi rigole de scurgere pluvială;

        -  curaţenie şi igienizare adăposturi animale fără stăpân, etc;

        -  plantat pomi pentru perdele forestiere;

        -  triat, sortat, ambalat, încarcat diverse material, etc;

        -  munci agricole ( executat rigole, sapat, plantat, cosit, etc);

        -  sortat selectiv deşeuri PET, carton, hartie, sticlă, metal  etc;

-  reparat europaleţi, lădiţe, confecţionat plicuri, cusut pantofi,etc.

            Totodată suntem dispuşi să ţinem cont de propunerile dvs. în cazul în care identificaţi alte lucrări sau activităţi necalificate.

...................................................................................................................................................

ANUNŢ DE LICITAŢIE   PUBLICĂ CU STRIGARE

1.PENITENCIARUL SLOBOZIA, cu sediul în localitatea Slobozia, strada Gãrii,  nr.54, judeţul Ialomita, codul fiscal  4231679, telefon  0243.232.606 sau 0243.232.607, email pslobozia@anp.gov.ro  sau achizitii.pslobozia@anp.gov.ro

2.Obiectul LICITAŢIEI PUBLICE CU STRIGARE :  închirierea suprafeţei de 35,30 mp pentru funcţionarea unui punct comercial

3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 171,00 lei/mp/lună

Saltul de supralicitare este de 1,00 leu/mp

4. Valoarea garanţiei de participare: 604,00 lei

5.Documentaţia de atribuire este gratuitã.

Se poate solicita la sediul unităţii sau la adresa de email achizitii.pslobozia@anp.gov.ro

6.Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 25.09.2014

7.Data limită de depunere a ofertelor : 30.09.2014  ora 10 00

8.Data de deschidere a ofertelor : 30.09.2014  ora 11 00

9.Locul de desfăşurare: Penitenciarul Slobozia, strada Gãrii, nr.54, judeţul Ialomiţa

10.Soluţionarea litigiilor : Tribunalul Ialomiţa , localitatea Slobozia,    str. Cosminului nr. 12, judeţul Ialomiţa, e-mail tr-ialomita-pgref@just.ro, telefon 0243.236.952, fax 0243.232.266.

Termenul pentru sesizarea instanţei este de  3 zile  de la luarea la cunoştinţă a actului administrativ  considerat nelegal.

......................................................................................................................................................

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

Penitenciarul Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Gării, nr. 54, telefon 0243/232606 sau 0243/232607, fax 0243/232635, scoate spre vânzare prin licitaţie publică cu strigare, următoarele:

1. pentru Autoutilitară Furgon Rocar TV14F (nr. inventar 400019): 10.975,20 lei

  1. valoarea minima a salturilor de suprasolicitare este 10,00 lei

2. pentru Autoutilitară Furgon Rocar TV14F (nr. inventar 400021): 10.975,20 lei

  1. valoarea minima a salturilor de suprasolicitare este 10,00 lei

3. pentru Tractor U650        (nr. inventar 200202):                     17.528,07 lei

  1. valoarea minima a salturilor de suprasolicitare este 10,00 lei

4. pentru Tractor U650        (nr. inventar 200203):                    17.528,07 lei

d.   valoarea minima a salturilor de suprasolicitare este 10,00 lei

5. pentru Tractor U650M     (nr. inventar 200079):                    17.528,07 lei

e.   valoarea minima a salturilor de suprasolicitare este 10,00 lei

6. pentru Semănătoare unică 2000–6F (nr. inventar 200100):       8.465,17 lei

f.   valoarea minima a salturilor de suprasolicitare este 10,00 lei

7. pentru Motopompă (nr. inventar 200313):                             2.607,98 lei

g.   valoarea minima a salturilor de suprasolicitare este 10,00 lei

Bunurile pot fi vizionate la sediul instituţiei.

Şedinţa de licitaţie va avea loc la sediul instituţiei organizatoare, în data de 07.10.2014, ora 11.00.

În caz de neadjudecare următoarele termene pentru şedinţele de licitaţie vor fi 14.10.2014, ora 11.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 21.10.2014, ora 11.00 pentru ultima licitaţie.

La licitaţii poate participa orice persoană fizică sau juridică.

Condiţii de participare:

  1. chitanţa de achitare a documentaţiei întocmită în vederea organizării licitaţiei;
  2. copie de pe Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului sau după caz copie de pe codul fiscal pentru persoanele juridice sau copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice;
  3. dovada virării în contul unităţii a garanţiei de participare la licitaţie.

Garanţiile de participare se vor depune prin virament în contul RO38TREZ3915005XXX000111, deschis la Trezoreria Slobozia sau în numerar la sediul unităţii noastre, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea desfăşurării şedinţei de licitaţie, respectiv 02.10.2014.

În caz de neadjudecare garanţiile de participare vor fi depuse până în data de 09.10.2014  pentru cea de-a doua licitaţie şi 16.10.2014 pentru ultima licitaţie.

Garanţiile de participare sunt:

1. pentru Autoutilitară Furgon Rocar TV14F (nr. inventar 400019): 1.097,52 lei

2. pentru Autoutilitară Furgon Rocar TV14F (nr. inventar 400021): 1.097,52 lei

3. pentru Tractor U650 (nr. inventar 200202):                                      1.752,81 lei

4. pentru Tractor U650 (nr. inventar 200203):                                      1.752,81 lei

5. pentru Tractor U650M (nr. inventar 200079):                                   1.752,81 lei

6. pentru Semănătoare unică 2000–6F (nr. inventar 200100):             846,52 lei

7. pentru Motopompă (nr. inventar 200313):                               260,80 lei

Documentele de calificare vor fi depuse cu două zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, la sediul instituţiei organizatoare, respectiv până în data de 03.10.2014, ora 13.00.

În caz de neadjudecare următoarele termene pentru depunerea documentelor de calificare vor fi 10.10.2014, ora 13.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 17.10.2014, ora ora 13.00 pentru ultima licitaţie.

 

 

 

Calendar

miercuri
23
23.05.2017
L Ma Mi Jo V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Nu sunt evenimente in aceasta zi.
Timp Titlu Tip  
Nu sunt evenimente in aceasta zi.
Afișează 0 rezultate.

Anunturi


Invitatie de participare la procedura de cereri de oferte
Economic (15/04/2013)
Invitatie de participare la procedura de cereri de oferte
Mai mult...

Invitatie de participare la procedura de cereri de oferte
Economic (15/04/2013)
Invitatie de participare la procedura de cereri de oferte
Mai mult...
Filtru pe categorie

Stiri