Educatie si asistenta psihosociala

 

„ Gradul de siguranţă al unei comunităţi

este direct proporţional cu procentul de oameni integraţi "

 

Prezentarea activitatii de educatie si asistenta psihosociala

Penitenciarul Satu Mare, ca unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi implicit structură a sistemului judiciar, îşi asumă următoarea misiune:

Asigură educaţia persoanelor private de libertate în vederea creşterii şanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, prin dezvoltarea de abilităţi şi diseminarea către persoanele private de libertate a cunoştinţelor necesare re-inserţiei sociale.

Având în vedere profilarea Penitenciarului Satu Mare pentru persoane private de libertate clasificate în regimurile deschis şi semideschis, avem în vedere potenţialul de reabilitare a persoanelor private de libertate, reţeaua socială de suport a comunităţii locale, necesitatea diminuării efectelor negative ale privării de libertate prin realizarea unui liant între perioada detenţiei şi regăsirea reflexelor unor atitudini şi comportamente pro-sociale pentru persoanele provenite din detenţie.

Funcţia serviciului penitenciar prin care Penitenciarul Satu Mare înţelege să-şi definitiveze misiunea este:

Educaţia şi asistenţa psihosocială – Penitenciarul Satu Mare urmăreşte reabilitarea persoanelor private de libertate în vederea re-inserţiei sociale precum şi menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiei individului pe parcursul executării pedepsei.

 • Şeful Serviciului Reintegrare socială

Avizează programele educaţionale şi cele de asistenţă psihologică şi socială, asigură audienţe pentru persoanele private de libertate pe probleme de educaţie şi asistenţă psihosocială

 • Educatorul

Organizează şi derulează programe şi activităţi educative. Desfăşoară activităţi de evaluare educaţională şi convorbiri individuale de informare.

 • Asistentul social

Organizează şi desfăşoară programe de asistenţă socială, activităţi de evaluare şi de consiliere socială.

 • Psihologul

Organizează şi desfăşoară programe de asistenţă psihologică, activităţi de evaluare şi de consiliere psihologică.

 • Preotul

Organizează şi desfăşoară activităţi moral – religioase. Oferă consiliere morală şi oficiază slujbe religioase.

 • Monitorul sportiv

Organizează şi desfăşoară programe şi activităţi sportiv – recreative.

 • Agentul tehnic

Gestionează aparatura radio – TV şi asigură funcţionarea studioului radio – TV.

Oferta de programe si activitati

BIROU EDUCAŢIE

 • Evaluare educaţională
 • Convorbiri individuale
 • Şcolarizare la nivelul claselor I - VIII
 • Calificare / recalificare profesională
 • Alfabetizare
 • Educaţie pentru sănătate
 • Educaţie pentru viaţa de familie
 • Educaţie civică
 • Educaţie moral – religioasă
 • Educatie prin sport
 • Activităţi de bibliotecă
 • Activităţi desfăşurate în parteneriat cu colaboratori externi.
 • Ateliere de creaţie
 • Teatru
 • Activităţi în comunitate
 • Activitati de preventie a TBC

BIROU ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ

 • Evaluare psihologică
 • Consiliere psihologică
 • Evaluare socială
 • Consiliere socială
 • Program destinat persoanelor cu conduită agresivă
 • Program destinat persoanelor vârstnice
 • Program de prevenţie a riscului de suicid
 • Program destinat persoanelor cu afecţiuni psihice
 • Reducerea riscului de recidivă
 • Pregătirea pentru liberare
 • Program de formare a abilitatilor sociale
 • Program de formare a abilitatilor parentale

Colaboratori si protocoale de colaborare

Penitenciarul Satu Mare are protocoale de colaborare şi parteneriate locale cu instituții

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
 • Scoala Gimnaziala `Grigore Moisil`
 • AJOFM Satu Mare
 • Serviciul de Probaţiune Satu Mare
 • Muzeul Judeţean Satu Mare
 • Teatrul de Nord Satu Mare
 • Organizaţia Caritas Satu Mare
 • SPAS Satu Mare
 • Serviciul de Evidenţă a Persoanei Satu Mare
 • DGASPC Satu Mare
 • Prison Fellowship Romania
 • Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
 • Biblioteca Judeţeană Satu Mare
 • LADO Satu Mare

 

Penitenciarul Satu Mare

Poze activitati

Astăzi (23/05/2017) sunt: 437 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online