Concursuri

ADMITERE 2017 ADMITERE IN INSTITUTII DE INVATAMANT COLABORATOARE

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ colaboratoare, din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță naţională, sesiunea 2017, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

Instituții de învățământ universitar

  1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

Ø Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 14 locuri (bărbaţi şi femei).

  2.    Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti

Ø Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie - informaţii – 5 locuri (bărbaţi).

  1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

Ø Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 7 locuri (femei şi bărbaţi).

  1. Academia Tehnică Militară Bucureşti:

Ø  Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare: domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).

  1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Ø  Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licenţăprogramul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

Instituții de învățământ postliceal

1.    Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 ani:

Ø  Auto, specialitatea militară Auto - 1 loc (femei şi bărbaţi);

Ø  Comunicaţii şi informatică, specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Intendenţă, specialitatea militară Bucătar – 1 loc (femei şi bărbaţi).

  2.    ADMITERE ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PROPRIE (SNPAP TG. OCNA)

Informaţiile despre conţinutul dosarelor de candidaţi, despre condiţiile de înscriere, precum şi despre etapele examenelor, se obţin accesând legătura din numele instituţiei de învăţământ, din prezentul anunţ.

 Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la unităţile penitenciare menţionate în secţiunea căutare unităţi" din prezenta pagină web.

Alte informaţii se pot obţine de la sediile penitenciarelor, precum şi de pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul"

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

Academia Tehnică Militară Bucureşti

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti;

Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii pot suporta completări şi modificări, în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ. Orice modificare apărută se publică în cel mai scurt timp pe pagina  de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se comunică unităţilor penitenciare.

 

----------------------------------------------------------------------------------

CONCURS DE OCUPARE A 3 POSTURI DE AGENT OPERATIV IN CADRUL PENITENCIARULUI SATU MARE 

Anunt concurs 09.05.2017 (documentele for fi predate intr-un DOSAR CU SINA)

Metodologii: Decizia ANP 627/2010

Ordinul nr. 2478/2010 Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor

-----------------------------------------------------------------------------------

CONCURS DE OCUPARE A 2 POSTURI DE OFITER PSIHOLOG IN CADRUL PENITENCIARULUI SATU MARE

17.05.2017 Rezultate finale

12.05.2017 Rezultate proba scrisa

10.05.2017 Rezultate proba calculator

09.05.2017 Planificare proba calculator

09.05.2017 Rezultate interviu

04.05.2017 Planificarea orară interviu

02.05.2017 Calendarul desfasurării probelor de concurs

14.04.2017 Rezultate verificare dosare de concurs

31.03.2017 Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Planificare testare psihologica

Anunt concurs 29.12.2016 (documentele for fi predate intr-un DOSAR CU SINA)

------------------------------------------------------------------------------------

CONCURS DE OCUPARE A 17 POSTURI DE OFITERI SI AGENTI IN CADRUL PENITENCIARULUI SATU MARE 

-----------------------------------------------------------------------------------

1 post de ofiter - Asistent social

23.05.2017 Rezultate proba scrisa

19.05.2017 Rezultate proba calculator

18.05.2017 Planificare proba calculator

18.05.2017 Rezultate interviu

10.05.2017 Planificarea orară interviu

10.05.2017 Calendarul desfasurării probelor de concurs

14.04.2017 Rezultate verificare dosare de concurs

31.03.2017 Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Planificare testare psihologica

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de ofiter - Sanatate si securitate in munca si protectia mediului

14.04.2017 Rezultate verificare dosare de concurs

31.03.2017 Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Planificare testare psihologica

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de ofiter - Formare profesionala

14.04.2017 Rezultate verificare dosare de concurs

31.03.2017 Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Planificare testare psihologica

------------------------------------------------------------------------------------

3 posturi de agent - Conducator auto

27.04.2017 Rezultate finale

24.04.2017 Rezultate proba scrisa

21.04.2017 Rezultate interviu

18.04.2017 Planificarea orară interviu

18.04.2017 Calendarul desfasurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de agent adminstrativ - Gospodar

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de agent -  Magaziner

12.04.2017 Rezultate finale

12.04.2017 Rezultate solutionare contestatii

06.04.2017 Rezultate proba scrisa

04.04.2017 Rezultate proba calculator

03.04.2017 Planificare proba calculator

03.04.2017 Rezultate interviu

Planificare orară interviu

Calendarul desfasurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică

------------------------------------------------------------------------------------

8 posturi de Agent operativ

Rezultate finale

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate proba sportivă

Planificare proba sportivă

Rezultate interviu

Planificarea orară interviu

Calendarul desfasurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică 1

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică 2

------------------------------------------------------------------------------------

Anunt concurs 14.11.2016 (documentele for fi predate intr-un DOSAR CU SINA)

Anexa 1

Metodologii: Decizia ANP 627/2010

Ordinul nr. 2478/2010 Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor

------------------------------------------------------------------------------------

CONCURS DE OCUPARE A 96 DE OFITER SI DE AGENTI IN CADRUL SISTEMULUI PENITENCIAR

1 post de Ofiter educator

Rezultate finale

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate interviu

Planificarea orară interviu

Calendarul desfasurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice 05.12.2016

Rezultate testări psihologice: 05.12.2016

Planificare testare psihologica: 05.12.2016

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de Agent tehnic (instalator)

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice 22.11.2016

 

Rezultate testări psihologice: 22.11.2016

Planificare testare psihologica: 22.11.2016

------------------------------------------------------------------------------------

Erata la Anexa 2 din Anuntul de concurs

Anuntul de concurs 17.10.2016

Anexa 1 - posturi scoase la concurs

Anexa 2 - conditii specifice, tematica si bibliografie 

Anexa 3 - unitati organizatoare

Reglementari privind organizarea si desfasurarea concursurilor gasiti in AICI

Legislatia prevazuta in tematicile si bibliografiile de concurs poate fi accesatape portalul legislativ http://legislatie.just.ro

Material bibliografic: Ghid de bune practici pentru educatorul care lucreaza in sistemul penitenciar

------------------------------------------------------------------------------------

CONCURS DIN SURSĂ EXTERNĂ PENTRU OCUPAREA A 4 POSTURI DE AGENT OPERATIV

Rezultate finale

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate proba sportivă

Planificare proba sportivă

Rezultate interviu

Planificarea orară interviu

Calendarul desfasurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică 2 05.10.2016

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică 1 06.10.2016

Anunt concurs 19.08.2016

Posturi scoase la concurs

CONCURS DIN SURSA EXTERNA OFITERI SI AGENTI

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de ofiter psiholog

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate interviu

Planificarea orară interviu

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de ofiter asistent social

Planificare proba calculator

Rezultate interviu

Calendar concurs si planificare interviu

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de ofiter managementul situatiilor de urgenta

Rezultate finale

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate interviu

Planificarea orară interviu

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de conducator auto

Rezultate finale

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate interviu

Planificarea orară interviu

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de financiar contabil

Rezultate finale

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate interviu

Planificarea orară interviu

Calendarul desfasurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

Rezultate finale proba interviu

------------------------------------------------------------------------------------

1 post de fochist

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

------------------------------------------------------------------------------------

5 posturi de agent operativ

Rezultate finale

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate proba sportivă 

Rezultate interviu + Planificare proba sportivă

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice 2

Rezultate finale testări psihologice 1

Rezultate testări psihologice

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică

------------------------------------------------------------------------------------

Anunt concurs - 16.06.2016

Anexa 1 - posturi

Anexa 2 - bibliografie si cerințe specifice

Anexa 3 - centrele de concurs

 

CONCURS DIN SURSĂ EXTERNĂ PENTRU OCUPAREA A 15 POSTURI DE AGENT OPERATIV

           AGENT OPERATIV 

Rezultate finale

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba calculator

Planificare proba calculator

Rezultate proba sportivă

Planificare proba sportivă

Rezultate interviu

Planificarea orară interviu

Calendarul desfasurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare de concurs

Rezultate finale testări psihologice

Rezultate testări psihologice

Tabel cu candicaţii programaţi la evaluarea psihologică

Anunț concurs

Posturi scoase la concurs

Metodologie proba sportivă

Metodologie proba calculator

 

ASISTENT MEDICAL IGIENA

              ERATA LA ANUNTUL DE CONCURS

Anunț concurs

Posturi scoase la concurs

Condiții specifice

Centre de concurs

Metodologie atribuții de serviciu

Metodologie proba calculator

Metodologie proba practică asistent medical

 

OFIȚER PSIHOLOG

Rezultate verificare dosare de concurs

Anunț concurs

Posturi scoase la concurs

Centre concurs ofițer psiholog

Cerințe specifice psiholog

Metodologie proba calculator

 

POSTURI DE AGENŢI LA ŞCOALA NAŢIONALA DE PREGATIRE A AGENŢILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA 240 LOCURI

Anunţ concurs