Obiective manageriale

 
Siguranţa locului de deţinere, a misiunilor în exteriorul acestuia, aplicarea regimului de detenţie, asigurarea drepturilor persoanelor custodiate, a legalităţii deţinerii,  prevenirea evenimentelor negative grave, folosirea deţinuţilor la activităţi productive şi de voluntariat.
 
Asigurarea intervenţiei recuperative funcţie de nevoile de educaţie ale persoanelor private de libertate, cerinţele societăţii, de rezultatul evaluării psihocomportamentale şi sprijinul mediului de suport.
 
Implementarea unor politici de sănătate prin asigurarea asistenţei medicale primare, curative şi profilactice de calitate pentru persoanele private de libertate.