Obiecte interzise

 

Legea 275/2006 art.74.2

Introducerea de bunuri și obiecte interzise în penitenciar (droguri, telefoane mobile, cartele SIM, încărcătoare de telefon etc.)
(1) Introducerea în mod ilicit în penitenciar a bunurilor și obiectelor interzise a se afla în posesia persoanelor private de libertate, în scopul utilizării de către acestea, se pedepsește cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită de personalul din sistemul administrației penitenciare, la maximul pedepsei se poate adăuga un spor de până la 2 ani.

 

Ordinul MJ Nr. 2714/C din 20 octombrie 2008

ART. 13
(3) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale şi pietre preţioase.

(8) Persoanelor private de libertate le este interzisă:

    a) primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;

    b) cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui;

    c) primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora.

    (9) Articolele şi bunurile a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia celor care prin lege sunt interzise la deţinere, situaţie în care este informat organul competent.