Afișare Conținut Web

PREZENTARE

LOCALIZARE

            Penitenciarul Colibasi este situat la 15 km N-E de municipiul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş şi în partea de sud a oraşului Mioveni, lângă Uzina de Autoturisme Dacia-Renault S.A.

MISIUNE

            Penitenciarul Colibaşi, ca unitate din componenţa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, pe cale de consecinţă, parte a sistemului judiciar, îşi declară misiunea astfel:

 • garantează respectarea drepturilor fundamentale ale individului în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate;
 • asigură educaţia persoanelor private de libertate în vederea reintegrării şi a responsabilizării sociale a acestora;
 • contribuie la creşterea siguranţei comunităţii prin crearea şi menţinerea unui mediu custodial sănătos de natură a pregăti persoanele private de libertate pentru reinserţia socială.

           Pentru îndeplinirea misiunii declarate, Penitenciarul Colibaşi promovează următoarele valori:

 • profesionalismul şi integritatea personalului;
 • obiectivitatea şi corectitudinea;
 • transparenţa în activitatea instituţiei;
 • eficienţa şi eficacitatea în realizarea obiectivelor.

           În desfăşurarea activităţii, Penitenciarul Colibaşi are în vedere:

 • asumarea responsabilităţii şi a rolului social;
 • respectul faţă de drepturile fundamentale ale individului şi demnitatea umană;
 • respectarea valorilor sociale;
 • potenţialul de reabilitare a persoanelor private de libertate;
 • necesitatea diminuării efectelor negative ale privării de libertate.

ISTORIC

            La 1 aprilie 1967, pentru asigurarea forţei de muncâ speciale necesară construirii Uzinei de autoturisme şi Institutului de Reactori Nucleari Energetici, prin ORD. NR. Z/0721122 al fostului Minister al Afacerilor Interne, s-a înfiinţat Secţia Colibaşi a Penitenciarului Piteşti.

            Prin Decretul lege nr. 225 din 16 iulie 1977 privind reorganizarea unităţilor de penitenciare, începând cu data de 31 iulie 1977, Penitenciarul Piteşti şi secţiile subordonate au fost desfiinţate, iar clădirile Penitenciarului au fost preluate de fosta Întreprindere Judeţeană de Gospodarie locală, pe baza unui proces verbal, iar clădirea Secţiei Colibaşi a fost folosită de Întreprinderea de Autoturisme Piteşti ca depozit central de piese auto.

            La 1 aprilie 1980, pe fostul amplasament se înfiinţează Penitenciarul Colibaşi cu o capacitate de cazare de 800 persoane, din care 414 deţinuţi proveneau de la fostul Penitenciar Râmnicu-Vâlcea, repartizaţi în 4 secţii de deţinere.

            În anul 1983, datorită condiţiilor climaterice benefice vindecării bolnavilor de tuberculoză, prin Ordinul Direcţiei Generale a Penitenciarelor se înfiinţează o secţie în cadrul penitenciarului pentru tratarea şi supravegherea acestora, fiind transferaţi de la unităţile din ţară un numar de 400 de bolnavi.

            La 30 septembrie 1987 se aflau în custodie 2688 de persoane ramânând la 1 aprilie 1988 numai 219 persoane , ca urmare a aplicarii Decretelor de graţiere şi amnistie nr. 255/1987, respectiv nr. 11/1988.

            Din toamna anului 1988 efectivul a început să crească, astfel că la 20 decembrie 1989 erau 1123 deţinuţi din care 63 femei şi 7 minori, numar care se reduce la 15 februarie 1990, la 340 în urma aplicării      Decretului de graţiere nr. 810/1990, însă, treptat, efectivele au crescut până la 1025 în luna iulie 1990, întrucit unitatea devine penitenciar interjudeţean primind şi pastrind în custodie arestaţi preventiv şi condamnaţi din judetele Arges, Vâlcea, Giurgiu şi Teleorman.

            Pentru alinierea la standarele Europene pentru penitenciare la care Romania este parte, în anul 1991, odată cu trecerea de la Ministerul de Interne la Ministerul Justitţei, s-au luat măsuri de către noua conducere centrală în vederea începerii procesului de reforma penitenciară care vizează reglementari, construcţii, relaţii interumane, cooperarea cu societatea civilă, introducerea programelor de probaţiune având ca finalitate resocializarea şi o reintegrare sociala eficientă a persoanelor care au suferit condamnări cu privare de libertate.

            În anul 1993, între Ministerul Justiţiei şi Patriarhia Romană - Cancelaria Sfintitului Sinod, s-a incheiat un protocol cu privire la acordarea asistenţei religioase în unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor, elaborându-se statutul preotului de penitenciar, iar unităţile fiind încadrate cu preoţi.

            În acest context, în octombrie 1997 în cadrul Penitenciarului Colibaşi începe construcţia unei biserici pentru persoanele aflate in custodie, lucrare care a fost finalizată în luna august 1998.

            Penitenciarul Colibaşi deserveşte instanţele aflate în judeţele Argeş şi Vâlcea.

            În ideea folosirii activităţilor productive ca factor de resocializare şi reinserţie socială a deţinutilor, unitatea a cautat diferiţi beneficiari în vederea folosirii la muncă cu plată.

            Regulile minime ale O.N.U. pentru tratamentul deţinutilor, precum şi recomandările Consiliului Europei,exprimă ideea că fiecare aşezamânt penitenciar are nevoie de personal cu o înaltă calificare.     Aceştia trebuie să se ocupe zilnic de deţinuţi şi de necesitaţile lor, de buna funcţionare a închisorii, a securităţii şi siguranţei şi să identifice şi să rezolve toate problemele.

Penitenciarul Colibaşi

Newsletter

Chestionare

Petitii online