Afișare Conținut Web

Informaţii de interes public

 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Hotărârea nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Cerere tip de informaţii în baza Legii 544/2001

 • Lista informaţiilor de interes public:

  • Acte normative care reglementează activitatea, organizarea şi funcţionarea A.N.P.

  • Structura organizatorică

  • Atribuţiile serviciilor de activitate

  • Programul de funcţionare

  • Conducerea

  • Sursele financiare

  • Bugetul pe anul 2013

  • Bilanţul contabil pe anul 2012

  • Programe şi strategii în derulare

  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 • Responsabilul cu informaţiile de interes public

 • Raportul de activitate pe anul 2012 

 

Documente utile:

- Modul de adresare a petitiilor

- Model cerere tip conform L544/2001

- Model reclamaţie administrativă conform L544/2001

- Model răspuns la cerere tip conform L544/2001

- Model răspuns la reclamaţie administrativă conform L544/2001

Penitenciarul Colibaşi

Newsletter

Chestionare

Petitii online