Reglementări privind desfăşurarea concursurilor

Reglementări privind desfășurarea concursurilor găsiți AICI:

     °Ordinul ministrului justiției nr. 2478/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocupare, prin avansare în funcție, trecerea agenților în corpul ofițerilor și din sursă externă a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare

     °Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 627/2010 pentru aprobarea unor metodologii de desfășurarea a probelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare 

Concurs de ocupare a 2 posturi vacante de agent operativ - bărbaţi - 28.03.2017

Concurs de ocupare a 10 posturi vacante de ofiţer şi agent - 30.12.2016

Rezultate finale: agent administrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică); agent operativ bărbaţi şi femei

Rezultate proba scrisă: agent administrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică); agent operativ bărbaţi şi femei

Rezultate probă calculator: agent administrativ gospodar; agent administrativ responsabil logistică; agent operativ bărbaţi şi femei

Rezultate proba sportivă agent operativ bărbaţi şi femei

Rezulate probă interviu: agent administrativ gospodar; agent administrativ (responsabil logistică); agent operativ bărbaţi şi femei

Planificare proba interviu: agent adfministrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică); agent operativ bărbaţi şi femei

Calendar estimativ: agent administrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică); agent operativ bărbaţi şi femei

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi: agent administrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică); agent operativ bărbaţi şi femei; ofiţer asistent social

Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați "admis" vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat): agent administrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică); agent operativ femei; agent operativ bărbaţi; ERATĂ - agent operativ bărbaţi; ofiţer asistent social -17.03.2017

Rezultate testare psihologică: agent administrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică); agent operativ bărbaţi; agent operativ femei; ofiţer asistent social

Planificare testare psihologică: agent administrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică) 03.03.2017; 06.03.2017; agent operativ bărbaţi 03.03.2017; 06.03.2017; agent operativ femei 06.03.2017; Ofiţer asistent social - 17.03.2017

Completare Anunţ - prelungire termen de înscriere 

Anunţ de ocupare din sursă externă a 10 posturi vacante de ofiţer şi agent - 30.12.2016

Anexă la anunţ - Condiţiile specifice, tematica, bibliografia şi probele de concurs

 

Concurs de ocupare a 3 posturi vacante de ofiţer şi agent - 01.11.2016

 

Rezultate probă interviu: agent tehnic audio-video

Planificare probă interviu: agent tehnic audio-video

Calendar estimativ desfăşurare concurs: agent tehnic operator audio-video

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi: agent tehnic operator audio-videoofiţer educaţie; Pentru postul de agent administrativ gospodar - nu au fost depuse cereri.

Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați "admis" vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat): agent tehnic operator audio-video - 03.02.2017; ofiţer educaţie - 17.03.2017

Rezultate testare psihologică: agent tehnic operator audio-video - 03.02.2017; ofiţer educaţie - 17.03.2017

Planificare testare psihologică: agent tehnic operator audio-video - 03.02.2017; ofiţer educaţie - 17.03.2017

Anunţ de ocupare a 3 posturi vacante de ofiţer şi agent - 01.11.2016

Anexă - Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs - 01.11.2016

 

Concurs de ocupare a 4 posturi vacante de ofiţer şi agent - 27.10.2016

 

Rezultate finale: agent tehnic conducător auto

Rezultate proba scrisă: agent tehnic conducător auto

Rezultate probă calculator: agent tehnic conducător auto

Rezultate probă interviu: agent tehnic conducător auto

Planificare probă interviu: agent tehnic conducător auto

Calendar estimativ: agent tehnic conducător auto

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi: agent tehnic conducător auto; ofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului; Pentru postul de ofiţer asistent social nu au fost depuse cereri.

Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați "admis" vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat): agent tehnic conducător auto - 03.02.2017; ofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului - 17.03.2017

Rezultate testare psihologică: agent tehnic conducător auto - 03.02.2017; ofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului - 17.03.2017

Planificare testare psihologică: agent tehnic conducător auto - 03.02.2017; ofiţer sănătate şi securitate în muncă - 17.03.2017

Anunţ de ocupare a 4 posturi de ofiţer şi agent de penitenciare - 27.10.2016

Anexa - Condiţiile specifice, tematici, bibliografii şi  probe de concurs

O.M.J. 1316/C/29 martie 2012 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

Concurs de ocupare a 8 posturi vacante de agent operativ - 24.10.2016 -FINALIZAT

 

Rezultate finale

Rezultate proba scrisă  

Rezultate probă calculator

Rezultate proba sportivă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Calendar estimativ

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi: 28.02.2017

Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați "admis" vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat): 03.02.2017 şi 06.02.2017

Rezulate testare prsihologică: 03.02.2017 şi 06.02.2017

Planificare testare psihologică: 03.02.2017; 06.02.2017

Anunţ de scoatere la concurs a 8 posturi vacante de agent operativ, bărbaţi - 24.10.2016

Penitenciarul Miercurea Ciuc

Astăzi (30/04/2017) sunt: 305 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online