Programare vizită

Modalităţi prin care o persoană poate formula solicitare de programare:

  • la numărul de telefon 0332-425866 – în fiecare zi a săptămânii, între orele 07001900;
  • la adresa de e-mail vizite.piasi@anp.gov.ro – indiferent de oră;
  • direct, la sediul penitenciarului – în fiecare zi a săptămânii, între orele 07001900.
    Ca urmare a intrării în vigoare a Deciziei 470/13.06.2016 privind ,,Procedura de lucru pentru programarea prealabilă a vizitei", începând cu data de 01.07.2016:
1. In cazul în care persoanele vizitatoare întârzie față de ora la care au fost programate, vizita nu se mai acordă, urmând să se solicite o altă programare la o dată ulterioară.
 
2. Intervalul de timp dintre momentul solicitării unei programări și momentul acordării efective a vizitei nu poate fi mai mare de 5 zile.
 

Comunicarea on - line

In cazul aprobarii cererii de acordare a comunicarii on-line solicitarea programării se va face prin e-mail la adresa comunicare.online.piasi@anp.gov.ro de catre persoana civila, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a dreptului la pachet şi vizită, sau în afara acestuia, cu menţiunea că vor fi preluate şi prelucrate tot în timpul programului de lucru.

 Solicitarea va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

•           Numele, prenumele,data naşterii, părinţii detinutului;

•           Luna şi data la care se realizează programarea. Se va face programare pentru fiecare dintre comunicările on –line la care detinutul are dreptul;

•           Numele, prenumele, data naşterii, părinţii, gradul de rudenie al persoanelor solicitante cu care există aprobarea de comunicări on –line;

•           În cazul majorilor se vor anexa în fotocopie unul dintre actele de identitate cu poză, care să fie în perioada de valabilitate, iar în cazul minorilor sub 14 ani, fotocopii ale certificatelor de naştere;

•           Adresa de Skype de pe care se va loga persoana pentru a comunica   on –line.

AVERTISMENT

       În conformitate cu art. 185 Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,  introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

     Dacă fapta este săvârşită de către personalul administraţiei locului de deţinere sau personalul centrelor de reţinere şi arestare preventivă, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani.

     Tentativa se pedepseşte.

     În conformitate cu art. 186 Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de persoanele supuse pedepselor şi măsurilor privative de libertate, în penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

    Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul locului de deţinere.

    Bunurile care au făcut obiectul contravenţiei se confiscă, prevederile art. 20 din prezenta lege aplicându-se în mod corespunzător.

    Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

    Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Penitenciarul Iaşi

Petitii online