COLABORAREA PREVINE DISCRIMINAREA

Promotor proiect: Penitenciarul Iași

Parteneri în proiect

Asociația Alternative Sociale

InterCultural Iceland

Cod proiect: PEH074

Valoarea totală a proiectului: 727.082,00 Lei

Durata de implementare:

15 mai 2015-15 decembrie 2016

Proiectul este finanţat în Apelul Coerent din cadrul Programului RO10 - ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009 – 2014.

Scopul proiectului

Dezvoltarea unui mecanism de colaborare interinstituțională pentru îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminatorii, de prevenire a excluziunii sociale și susținere a reintegrării în comunitate a foștilor deținuți la nivelul județului Iași.

 

Obiective

1) Dobândirea de cunoştinţe noi şi specifice de către 245 de reprezentanţi ai autorităţilor locale și judeţene ai sectorului privat şi societăţii civile și sensibilizarea publicului larg cu privire la egalitatea de gen, egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală și respect pentru diversitate pentru spijinirea reintegrării în comunitate a foștilor deținuți.

2) Dezvoltarea unui Acord cadru de colaborare interinstituțională la nivelul județului Iași între autorități locale, județene și ONGuri pentru realizarea și testarea unui program de suport pentru reintegrarea în comunitate a foştilor deţinuţi și a unui ghid de lucru pentru specialiști privind combaterea practicilor discriminatorii şi excluziunii sociale a foștilor deținuți.

 

Rezultate

q  1 locație a proiectului amenajată și dotată în Penitenciarul Iași

q  1 training pentru 19 participanți: personal parteneri și reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul reintegrării sociale format pentru  combaterea inegalității, discriminării și marginalizării grupurilor vulnerabile

q  2 traininguri pentru 230 participanți: specialiști din rândul personalului din Penitenciarul Iași și alte unități penitenciare care și-au internalizat valorile şi practicile anti-discriminatorii şi incluzive, bazate pe principiul egalităţii de şanse etc. în lucrul cu/ în folosul grupurilor dezavantajate și și-au însușit tehnici de autoapărare

q  1 atelier de diseminare a activitatii de instruire a personalului de penitenciar pentru 30 de participanți - factori de decizie și psihologi de personal din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitatile subordonate

q  1 Acord cadru de colaborare interinstituțională semnat la nivel județean de 19 instituții publice și private relevante pentru domeniul proiectului

q  1 piesă teatru forum realizată pe tema proiectului, cu 12 reprezentații în 6 comunități

q  1 program de photovoice realizat cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile cu  expoziții în aer liber

q  1 Progam de reintegrare a deținuților în comunitate propus și testat în cadrul proiectului

q  1 Ghid de lucru interinstituțional privind reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți diseminat în rândul comunităților din județul Iași cu procent ridicat de romi

q  17 seminarii în comunitățile locale privind nondiscriminarea și reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți pentru 102 de reprezentanți ai autorităților locale, sectorului privat sau societății civile din județul Iași

q  1 broșură informativă pentru foști deținuți privind reintegrarea în comunitate

q  1 workshop cu reprezentanți ai mass media privind nondiscriminarea și reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți

 

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE accesați  www.eeagrants.org

www.granturi-corai.ro

www.frds.ro

www.eeagrants.ro

 

DECEMBRIE

Conferința de finalizare a proiectului  „Colaborarea previne discriminarea" Reprezentanţii Penitenciarului Iaşi, în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale şi InterCultural...

NOIEMBRIE

În ziua de 25 noiembrie 2016 Penitenciarul Iaşi a susţinut ultima activitate prevăzută în cadrul proiectului „Colaborarea previne discriminarea", respectiv  un atelier de diseminare a...

OCTOMBRIE

Rezultate intermediare 1 locație a proiectului amenajată și dotată în Penitenciarul Iași 1 training pentru 1 9 participanți: personal parteneri și...

SEPTEMBRIE

Stirea 1       Ce pot face jurnaliștii pentru reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți? Acesta a fost subiectul primului workshop gratuit din zona Moldovei, care a...

AUGUST

Stirea 1 Timp de mai multe zile specialiștii Alternative Sociale au fost prezenți în localitățile Dobrovăț, Hârlău şi Ciurea unde au continuat seminariile pe tema reintegrării foștilor...

IUNIE

Începând cu 01 mai 2016, FRDS a aprobat PP Penitenciarul Iasi prelungirea cu 6 luni a Proiectului „Colaborarea previne discriminarea", prin facilitatea de finanţare PLUS , fiind majorat totodată...

MAI

Începând cu 01 mai 2016, FRDS a aprobat PP Penitenciarul Iasi prelungirea cu 6 luni a Proiectului „Colaborarea previne discriminarea", prin facilitatea de finanţare PLUS , fiind majorat totodată...

APRILIE

  STIREA 1   În ziua de vineri, 01 aprilie 2016, la sediul Penitenciarului Iaşi, începând cu ora 13.30, a avut loc prima întâlnire de lucru pentru activitatea de realizare...

MARTIE

ŞTIREA 1:  Având în vedere unul din obiectivele majore ale proiectului PEH074 „Colaborarea previne discriminarea", şi anume Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire, în...

FEBRUARIE

Având în vedere unul din obiectivele majore ale proiectului PEH074 „Colaborarea previne discriminarea", şi anume Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire, în perioada 17 – 24 februarie...

IANUARIE

Având în vedere unul din obiectivele majore ale proiectului PEH074 „Colaborarea previne discriminarea", şi anume Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire, în perioada 21 – 28 ianuarie...

DECEMBRIE

  Având în vedere unul din obiectivele majore ale proiectului PEH074 „Colaborarea previne discriminarea", şi anume Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire, în perioada 04...

NOIEMBRIE

Având în vedere unul din obiectivele majore ale proiectului PEH074 „Colaborarea previne discriminarea", şi anume Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire, în perioada 12 – 19...

Octombrie

1. În perioada 14 – 16 OCTOMBRIE 2015, InterCultural Iceland, partener în cadrul proiectului „Colaborarea previne discriminarea" a susținut la sediul Penitenciarului Iaşi, un training de formare...

Septembrie

11 Septembrie 2015          Pentru sprijinirea membrilor comunității locale, liberi sau privați de libertate, în continuarea parteneriatului...

August

În cursul lunii august 2015, au fost derulate activităţi specifice pentru amenajarea spaţiului din incinta Penitenciarului Iaşi în care se vor desfăşura cursurile din cadrul proiectului. Spațiul...

Comunicat de Presă - 14 Iul 2015

Conferința de lansare a proiectului „Colaborarea previne discriminarea" Marți, 14 iulie 2015, începând cu ora 09:00, reprezentanţii Penitenciarului Iaşi, în parteneriat cu Asociația...

Iulie

În data de 14 iulie 2015 a avut loc conferința de lansare a proiectului.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.


Pentru informații oficiale despre granturile SEE accesați
www.eeagrants.org
www.granturi-corai.ro
www.frds.ro
www.eeagrants.ro