RAPORT DE EVALUARE 2014

INDICATORI DE TRANSPARENTA

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2014?

A1

DA

2. Lista a fost făcută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei

A2_1

DA

b. Monitorul Oficial al României

A2_2

 

c. Mass-media

A2_3

 

d. Publicaţiile proprii

A2_4

 

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

DA

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare – documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?

A3

 

DA

 

 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) al punctelor de informare – documentare în anul 2014 (site-ul instituţiei)

A4

3000

 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public          -        14 

1.      Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014, departajat

pe domenii de interes: (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

 a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)           

B1_1

3

 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B1_2

NU

 c.  Acte normative, reglementări

B1_3

0

 d.  Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

NU

 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B1_5

NU

  f. Altele (informatii statistice, studii, despre conducerea penitenciarului)

B1_6

11

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014,  departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

11

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

0

 c. Numărul de solicitări înregistrate respinse,  din motivul:

a) informaţii  exceptate

B2_3

3

b) informatii inexistente

B2_4

NU

c)  fără motiv

B2_5

NU

d) alte motivaţii 

B2_6

NU

d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:

 

a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc) – clauza de confidenţialitate a societăţii cu care a fost încheiat contractual de prestări servicii         

B2_7

NU

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B2_8

NU

c)  acte normative, reglementări

B2_9

NU

d)  activitatea liderilor instituţiei

B2_10

NU

e)  informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B2_11

NU

  f) altele

B2_12

NU

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

1

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

13

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

  a. pe suport de hârtie

B4_1

1

  b. pe suport electronic

B4_2

13

  c. verbal

B4_3

0

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă                            NU                                 

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2013 în baza Legii nr.544/2001-

 a. rezolvate favorabil  reclamantului

C1_1

         NU

b. respinse

C1_2

         NU

c. în curs de soluţionare

C1_3

         NU

2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2014 în baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

C2_1

         NU

b. rezolvate în favoarea instituţiei

C2_2

          NU

c. pe rol

C2_3

 NU

D. Costuri                                                                                           17.383 lei                                                                                                      

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2014

D1

17.383 lei                                                                                                      

2. Suma încasată în anul 2014 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate

D2

     0 lei

 

Raport Evaluare 2013

INDICATORI DE TRANSPARENTA

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2011?

A1

DA

2. Lista a fost făcută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei

A2_1

DA

b. Monitorul Oficial al României

A2_2

 

c. Mass-media

A2_3

 

d. Publicaţiile proprii

A2_4

 

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

DA

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare – documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?

A3

 

DA

 

 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) al punctelor de informare – documentare în anul 2013 (site-ul instituţiei)

A4

3000

 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public          -        10 

1.      Numărul total de solicitări înregistrate, în 2011, departajat

pe domenii de interes: (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

 a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)           

B1_1

4

 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B1_2

NU

 c.  Acte normative, reglementări

B1_3

2

 d.  Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

NU

 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B1_5

NU

  f. Altele (informatii statistice, studii, despre conducerea penitenciarului)

B1_6

4

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013,  departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

9

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

1

 c. Numărul de solicitări înregistrate respinse,  din motivul:

a) informaţii  exceptate

B2_3

NU

b) informatii inexistente

B2_4

NU

c)  fără motiv

B2_5

NU

d) alte motivaţii 

B2_6

NU

d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:

 

a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc) – clauza de confidenţialitate a societăţii cu care a fost încheiat contractual de prestări servicii         

B2_7

NU

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B2_8

NU

c)  acte normative, reglementări

B2_9

NU

d)  activitatea liderilor instituţiei

B2_10

NU

e)  informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B2_11

NU

  f) altele

B2_12

NU

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

3

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

6

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

  a. pe suport de hârtie

B4_1

8

  b. pe suport electronic

B4_2

0

  c. verbal

B4_3

1

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă                            NU                                 

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2013 în baza Legii nr.544/2001-

 a. rezolvate favorabil  reclamantului

C1_1

         NU

b. respinse

C1_2

         NU

c. în curs de soluţionare

C1_3

         NU

2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2011 în baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

C2_1

         NU

b. rezolvate în favoarea instituţiei

C2_2

          NU

c. pe rol

C2_3

 NU

D. Costuri                                                                                           16.672 lei                                                                                                      

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2013

D1

16.672 lei

2. Suma încasată în anul 2013 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate

D2

     0 lei

 

LEGE  Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

    Text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 ianuarie 2013.

 

    Act de bază

#B: Legea nr. 544/2001

 

    Acte modificatoare

#M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2002

#M2: Legea nr. 371/2006

#M3: Legea nr. 380/2006

#M4: Legea nr. 188/2007

#M5: Legea nr. 76/2012

#M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012

#M7: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#CIN

    NOTĂ:

    Prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

#B

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

    ART. 2

    În sensul prezentei legi:

#M2

    a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;

#B

    b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;

    c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

 

    CAP. 2

    Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

 

    SECŢIUNEA 1

    Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public

 

    ART. 3

    Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

    ART. 4

    (1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.

    (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.

    ART. 5

    (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

    f) programele şi strategiile proprii;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

    (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

    (3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat #M1 în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

#B

    (4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

    a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;

    b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.

#M4

    (5) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).

#B

    ART. 6

    (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

    (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

    (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

    a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

    b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

    c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

    ART. 7

    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

    (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

    (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.

    ART. 8

    (1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.

    (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.

    (3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.

    (4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.

    (5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

    ART. 9

    (1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

    (2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8.

    ART. 10

    Nu este supusă prevederilor art. 7 - 9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe, desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.

    ART. 11

    (1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.

    (2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9.

#M3

    ART. 11^1

    Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice.

#M3

    ART. 12

    (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:

#B

    a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

#M2

    c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

#B

    d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

    e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

    f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

    g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

    (2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.

    ART. 13

    Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.

    ART. 14

    (1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

    (2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public

 

    ART. 15

    (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.

    (2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.

    ART. 16

    Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.

    ART. 17

    (1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.

    (2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.

    ART. 18

    (1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.

    (2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.

    (3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.

    (4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.

    ART. 19

    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.

    (2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.

    (3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.

    ART. 20

    Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.

 

    CAP. 3

    Sancţiuni

 

    ART. 21

    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

    (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

    (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

    ART. 22

    (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

    (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

    (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

    (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

#M5

    (5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

#B

    CAP. 4

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

    ART. 23

    (1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.

    ART. 24

    (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.

    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de tehnică de calcul adecvate.

    ART. 25

    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.

 

                              ---------------