Penitenciarul Giurgiu este unul dintre cele mai noi şi moderne instituţii din ţară, construit la standarde europene.
     Începută în anul 1994 construcţia penitenciarului a fost finalizată, în ceea ce priveşte sectoarele de detenţie în anul 2000, an în care a şi fost dat în folosinţă. Capacitatea acestui penitenciar este de 1700 locuri, condiţiile de detenţie a persoanelor private de libertate fiind dintre cele mai bune.          .

     Penitenciarul Giurgiu este organizat şi funcţionează în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 736/2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, republicată.

       

     Activitatea Penitenciarului Giurgiu este coordonata direct de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

     Executarea pedepselor se realizează în conformitate cu dispoziţiile Codului penal, ale Codului de procedură penală, ale Legii nr.275 din 04.07.2006, republicată,  privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi a Regulamentului de aplicare a Legii 275/2006.

     Pedepsele privative de libertate se execută numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti de condamnare rămase definitive, cu respectarea demnităţii umane, interzicerea supunerii la tortură, tratamente inumane sau degradante ori alte rele tratamente şi interzicerea discriminării în executarea pedepselor privative de libertate.

     Penitenciarul  Giurgiu asigură custodia persoanelor care au fost condamnate de instanţele judecătoreşti la pedeapsa închisorii în regimul de maximă siguranţă (pentru pedepse privative de libertate mai mari de 15 ani), regimul închis (pentru pedepse privative de libertate între 5 şi 15 ani), regimul semideschis (pentru pedepse între 1 şi 5 ani). La nivelul penitenciarului este constituită o comisie pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor private de libertate. Toate categoriile de persoane private de libertate pot presta munca (remunerata, cu excepţia activităţilor cu caracter gospodăresc, daca sunt apte de muncă, potrivit calificării, aptitudinilor, dezvoltării fizice), cei din regimul de maximă siguranţă numai în interiorul spaţiului de detenţie iar cei din celelalte categorii, şi în afara spaţiului de detenţie, sub pază şi supraveghere continuă.

     Cu toate categoriile de persoane private de libertate se desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială. În penitenciar, persoanele private de libertate pot beneficia de instruire şcolară, formare profesională.

     Persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate care au o bună conduită şi au dovedit stăruinţă în muncă sau în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, li se pot acorda recompense. Nerespectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară constituie abatere disciplinară care se sancţionează iar dacă constituie infracţiune se vor sesiza organele de urmărire penală.

     Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate răspund civil, material, disciplinar sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în timpul executării pedepselor privative de libertate, potrivit legilor.

     Persoana condamnată care este stăruitoare în muncă, disciplinată şi dă dovezi  temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale, poate fi liberată condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei privative de libertate, în condiţiile Codului penal.

     Persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate li se mai asigură respectarea drepturilor cu privire la libertatea conştiinţei, opiniilor şi libertatea credinţelor religioase, dreptul la informaţie, la consultarea documentelor de interes personal, la petiţionare, corespondenţă, asistenţă medicală, asistenţă diplomatică (pentru cetăţeni străini), încheierea căsătoriei.

     În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Penitenciarul Giurgiu colaborează cu celelalte instituţii ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu unităţi ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Român de Informaţii, ale Ministerului Apărării Naţionale, cu alte instituţii din administraţia publică centrală şi locală, precum şi cu organizaţii neguvernamentale.

 

Penitenciarul Giurgiu

Newsletter

Chestionare

Petitii online