Ofertă muncă Penitenciarul Giurgiu

            Penitenciarul Giurgiu pune la dispoziţie forţă de muncă specială (persoane private de libertate) pe bază de contract de prestări servicii în condiţii avantajoase atât în interiorul cât şi în exteriorul locului de deţinere, pentru executarea de lucrări în următoarele domenii: construcţii, săpături manuale, taluzări,  amenajări drumuri şi străzi, igienizare, salubrizare  ce ţin de domeniul public şi privat, îmbunătăţiri funciare, lucrări silvice (plantat şi întreţinut culturi),  confecţionat ambalaje din hârtie şi lemn, lucrări în agricultură, ambalat confecţii, textile, tricotaje , reciclat şi recuperat deşeuri, descărcat, încărcat mijloace de transport, manipulat materiale în cadrul depozitelor, confecţii textile, încălţăminte şi mobilier, asamblare/dezasamblare componente, putând prelua după caz un segment al activităţii desfăşurate sau întreg procesul de producţie .

            Avantajele folosirii forţei de muncă speciale constau în:

-    tariful orar , numărul persoanelor private de libertate şi programul de muncă se pot negocia în funcţie de complexitatea lucrările ce urmează a fi efectuate.

-  asigurarea de către penitenciar a unui număr constant de persoane private de libertate, supravegherea şi coordonarea lucrărilor de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii angajatoare.

-    continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioada de derulare a  lucrărilor.

-  cheltuielile totale ale desfăşurării activităţii cu persoane private de libertate sunt exclusiv cele determinate de remunerarea acestora pentru lucrările efectuate, conform tarifului orar stabilit în contract, şi nu implică contribuţii financiare sau plata unor taxe suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate şi fondul de şomaj.

-    desfăşurarea activităţii cu persoane private de libertate presupune doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar şi Penitenciarul Giurgiu nu şi încheierea unor contracte de muncă cu persoanele private de libertate.

-    siguranţa asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora.

-    paza şi hrana persoanelor private de libertate sunt asigurate de către Penitenciarul Giurgiu, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Pentru relaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe doamna comisar Mary Stoenescu şef serviciu Producţie şi Venituri Proprii  tel 0246215091, interior 149, fax 0246213700, e-mail: mary.stoenescu@anp.gov.ro sau pgiurgiu@anp.gov.ro .

Penitenciarul Giurgiu

Newsletter

Chestionare

Petitii online