Anunţ licitaţie publică cu strigare

ANUNŢ

PENITENCIARUL GIURGIU, cu sediul in localitatea Giurgiu, str. Balanoaiei, nr.12A, jud. Giurgiu, Romania, cod unic de inregistrare  13476015,  tel. 0246/215091, fax 0246/213700, e-mail pgiurgiu@anp.gov.ro, www.penitenciarulgiurgiu.ro,organizeaza in data de 09.11.2015 orele 10:00, licitatie publică cu strigare pentru inchirierea a unui spatiu de 50 mp, situat în incinta Penitenciarul Giurgiu, în scopul comercializării bunuri şi produse alimentare şi nealimentare către persoanele private de libertate. Persoanele interesate pot solicita documentaţia de la sediul Penitenciarului Giurgiu, în zilele lucratoare, începand cu data de 21.10.2015, între orele 08:00 – 15:00 sau de pe site-ul oficial al Penitenciarului Giurgiu, sectiunea anunturi. Licitatia cu strigare se va desfasura in data de 09.11.2015, începând cu ora 10:00. Ofertele se vor depune la sediul Penitenciarului Giurgiu pana cel tarziu 06.11.2015, ora 15.00. Pretul de pornire al licitatiei privind valoarea chiriei/mp/luna va fi cea mai mare ofertă financiară făcută de agenţii economici participanţi la licitaţie dar nu mai mic decât preţul stabilit prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru închirierea spaţiilor altele decât cele pentru locuit respective suma de 16,10 lei/mp/lună. Pasul de licitatie pentru inchiriere este de 10 lei/mp/luna si se va aplica asupra valorii pretului de pornire. Garantia de participare, în valoare de 193,20 lei se va depune in una din formele precizate in documentatia descriptiva. Alte relatii se pot obtine la telefon tel. 0246 215091, interior 126, intre orele 08:00 si 15:00, in zilele lucratoare.

DOCUMENTAŢIE DESCRIPTIVĂ

CAIET DE SARCINI

MODEL CONTRACT LOCAȚIUNE

Ofertă muncă Penitenciarul Giurgiu

            Penitenciarul Giurgiu pune la dispoziţie forţă de muncă specială (persoane private de libertate) pe bază de contract de prestări servicii în condiţii avantajoase atât în interiorul cât şi în exteriorul locului de deţinere, pentru executarea de lucrări în următoarele domenii: construcţii, săpături manuale, taluzări,  amenajări drumuri şi străzi, igienizare, salubrizare  ce ţin de domeniul public şi privat, îmbunătăţiri funciare, lucrări silvice (plantat şi întreţinut culturi),  confecţionat ambalaje din hârtie şi lemn, lucrări în agricultură, ambalat confecţii, textile, tricotaje , reciclat şi recuperat deşeuri, descărcat, încărcat mijloace de transport, manipulat materiale în cadrul depozitelor, confecţii textile, încălţăminte şi mobilier, asamblare/dezasamblare componente, putând prelua după caz un segment al activităţii desfăşurate sau întreg procesul de producţie .

            Avantajele folosirii forţei de muncă speciale constau în:

-    tariful orar , numărul persoanelor private de libertate şi programul de muncă se pot negocia în funcţie de complexitatea lucrările ce urmează a fi efectuate.

-  asigurarea de către penitenciar a unui număr constant de persoane private de libertate, supravegherea şi coordonarea lucrărilor de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii angajatoare.

-    continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioada de derulare a  lucrărilor.

-  cheltuielile totale ale desfăşurării activităţii cu persoane private de libertate sunt exclusiv cele determinate de remunerarea acestora pentru lucrările efectuate, conform tarifului orar stabilit în contract, şi nu implică contribuţii financiare sau plata unor taxe suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate şi fondul de şomaj.

-    desfăşurarea activităţii cu persoane private de libertate presupune doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar şi Penitenciarul Giurgiu nu şi încheierea unor contracte de muncă cu persoanele private de libertate.

-    siguranţa asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora.

-    paza şi hrana persoanelor private de libertate sunt asigurate de către Penitenciarul Giurgiu, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Pentru relaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe doamna comisar Mary Stoenescu şef serviciu Producţie şi Venituri Proprii  tel 0246215091, interior 149, fax 0246213700, e-mail: mary.stoenescu@anp.gov.ro sau pgiurgiu@anp.gov.ro .

Penitenciarul Giurgiu

Newsletter

Chestionare

Petitii online