Acreditare reprezentanţi mass-media

Potrivit faptului că, administraţia penitenciară face parte din categoria instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, iar accesul în unităţile acesteia este strict limitat, vă adresăm rugămintea ca, în vederea unei mai bune colaborări, să desemnaţi personalul din instituţia dumneavoastră care va fi acreditat în calitate de corespondent în relaţia cu Penitenciarul Giurgiu.

Acreditarea se va face nominal, nu este transmisibilă, are valabilitate de un an, va fi însoţită de legitimaţia de serviciu vizată la zi şi documentul de identitate, iar aceasta se va obţine în urma solicitării instituţiei de presă însoţită de o declaraţie angajament a titularului, prin care acesta se obligă ca pe timpul vizitei în penitenciar să respecte regulamentul de ordine interioară. În cazul în care se vor constata abateri de la normele stabilite prin declaraţia angajament, Penitenciarul Giurgiu îşi rezervă dreptul de a retrage acreditarea reprezentantului media aflat în culpă, dar va oferi posibilitatea instituţiei de presă să nominalizeze un alt membru în vederea acreditării.

Sistemul de acreditare propus de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, oferă avantajul de a facilita demersurile în ceea ce priveşte accesul reprezentanţilor mass-media în interiorul locului de deţinere, fără ca lipsa acreditării unui operator de presă să conducă la imposibilitatea vizitei în penitenciar. Accesul acestuia în unitatea penitenciară se va realiza pe baza unei cereri prealabile aprobată de către directorul locului de deţinere.

     Cererea de acreditare va fi însoţită de o copie după legitimaţia de presă vizată pe anul în curs. Documentele de acreditare vor fi înaintate la adresa de mail pdc.pgiurgiu@anp.gov.ro

     Pentru descărcare accesaţi: Cerere de acreditare

 

Penitenciarul Giurgiu

Newsletter

Chestionare

Petitii online