EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ

 

Serviciul educaţie
 
Activităţi specifice:
• Evaluarea nevoilor educaţionale în vederea individualizării regimului de executare a pedepsei.
• Asigurarea dreptului la informare.
• Asigurarea funcţionării bibliotecii
• Activitaţi de informare, consiliere şi mediere organizate prin AJOFM
• Difuzarea culturii prin:
- spectacole,
- ieşiri în comunitate,
- expoziţii,
- activităţi de club,
- concursuri tematice,
- întâlniri cu reprezentanţi din comunitate.
• Asistare în vederea rezolvării problemelor personale
• Asistare religioasă asigurată de: 
- preotul penitenciarului, pentru persoanele private de libertate aparţinând cultului ortodox, sau consiliere individuală, la cerere, pentru orice deţinut care solicită în scris; 
- reprezentanţi ai cultelor religioase: romano-catolic, greco-catolic, reformat, penticostal, adventist de ziua a 7-a, baptist.
 
Programe:
• Adaptarea instituţionalizată a persoanelor aflate în custodia penitenciarului - "INSTAD"
• Alfabetizarea persoanelor private de libertate neştiutoare de carte – "ALFAZ "
• Completarea nivelului de şcolarizare (ciclu primar, gimnazial şi şcoala de   arte şi meserii) – " CONIS "
• Formarea şi dezvoltarea profesională - "PROFORD" prin:
- cursuri de calificare organizate prin AJOFM, CRFPA si RAM
- cursuri de iniţiere în meserii.
• Educaţie în vederea înbunătăţirii bagajului de cunoştinţe generale – "CEB"
• Educaţie juridică – "EDUCOLEX"
• Educaţie pentru sănătate – "EDUCOSAN"
• Educaţie pentru viaţa de familie – "EDUCOFAM"
• Educaţie şi asistenţă religioasă, moral-creştină – "EDUCOREL"
• Terapie ocupaţională – "HOBBY"
• Menţinerea tonusului fizic şi psihic prin activităţi de educaţie fizică şi sport – "EDUCOSPORT" 
• Pregatirea în vederea liberării condiţionate – "PROLIB"
 
Serviciul asistenţă psihosocială
 
Activităţi specifice:
• Prognoză şi planificare a etapelor executării pedepsei.
• Examinare psihologică.
• Consiliere psihologică individuală.
• Evaluare psiho-socială.
• Asistare socială.
• Supervizarea stagiilor de practică şi documentare.
 
Programe:
• Diminuarea depresiei şi reducere a riscului de suicid – "DERIS"
• Diminuarea agresivitaţii şi gestiunea conflictelor – "VADD"
• Asistare psihoterapeutică destinată persoanelor private de libertate cu istoric de consum de alcool –"STRADAV"
• Asistare psihoterapeutică destinată persoanelor private de libertate cu toxicodependenţă –"STRADAV"
• Asistare psihoterapeutică destinată agresorilor sexuali – "STRADAV"
• Susţinere morală a categoriilor vulnerabile – "SUM"
• Combaterea ideilor iraţionale – "CIID"
• Dezvoltarea abilităţilor decizionale în situaţii de risc infracţional – "DIFICIL"
• Dezvoltarea exprimării asertive – "DIFICIL"
• Iniţierea, încurajarea, intreţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu familia şi comunitatea – "DIFICIL"
• Ergoterapie – "HOBBY"
• Pregătire pentru liberare – "PROLIB"
Penitenciarul Gherla
Astăzi (27/04/2017) sunt: 888 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online