DECLARAŢIE DE PRINCIPII

     

Penitenciarul Gherla, ca unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi implicit structură a sistemului judiciar, îşi asumă următoarea misiune:

garantează respectarea drepturilor fundamentale ale individului în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate; asigură educaţia persoanelor private de libertate în vederea reintegrării şi responsabilizării sociale; contribuie la creşterea siguranţei comunităţii prin crearea şi menţinerea unui mediu custodial sănătos de natură a pregăti persoanele private de libertate pentru reinserţia socială.

Pentru îndeplinirea misiunii, Penitenciarul Gherla promovează:

profesionalismul şi integritatea personalului; obiectivitatea şi corectitudinea; transparenţa în activitatea instituţiei; eficienţa şi eficacitatea în realizarea obiectivelor.

În desfăşurarea activităţii, Penitenciarul Gherla are în vedere:

asumarea responsabilităţii şi a rolului social; respectul faţă de drepturile fundamentale ale individului şi demnitatea umană; respectarea valorilor sociale; potenţialul de reabilitare al persoanelor private de libertate; necesitatea diminuării efectelor negative ale privării de libertate.

Funcţiile serviciului penitenciar prin care Penitenciarul Gherla înţelege să-şi ducă la bun sfârşit misiunea sunt:

a) educaţia şi asistenţa psihosocială - Penitenciarul Gherla urmăreşte reabilitarea persoanelor private de libertate în vederea reinserţiei sociale precum şi menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiei individului pe parcursul executării pedepsei;

b) garantarea respectării drepturilor individului - Penitenciarul Gherla asigură recunoaşterea, garantarea şi aplicarea efectivă a drepturilor enunţate de lege, în scopul creării condiţiilor necesare menţinerii unui mediu custodial sănătos;

c) comunicare şi imagine - Penitenciarul Gherla urmăreşte asigurarea unei bune comunicări interne, cu instituţiile publice şi cu partenerii din societate;

d) siguranţa unităţii - Penitenciarul Gherla creează un mediu sigur pentru persoanele private de libertate, pentru angajaţi, vizitatori sau orice alte persoane care desfăşoară activităţi în locurile de deţinere;

e) ordinea în locul de deţinere - Penitenciarul Gherla menţine ordinea şi disciplina în condiţiile asigurării unui climat care respectă demnitatea umană a persoanelor private de libertate;

f) sănătatea - Penitenciarul Gherla asigură asistenţă medicală pentru persoanele private de libertate, având în vedere parametrii calitativi şi standardele existente în sistemul public de sănătate;

g) management eficient - managementul în cadrul Penitenciarului Gherla trebuie să gestioneze activitatea în aşa fel încât obiectivele să fie atinse în condiţiile unui consum optim de resurse.

 

Penitenciarul Gherla

Newsletter

Chestionare

Petitii online