Carieră

   Formarea specializată, pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare au ca obiectiv general dezvoltarea carierei acestora. Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică din sistemul administraţiei penitenciare sunt:   

a) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice în sistemul administraţiei penitenciare;   
b) competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice în sistemul administraţiei penitenciare se face prin concurs sau examen;   
c) egalitatea de şanse, principiu prin care se asigură recunoaşterea vocaţiei la funcţia publică din sistemul administraţiei penitenciare a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de lege;   
d) profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea prevederilor legale;   
e) motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia să identifice şi să aplice, în condiţiile legii, instrumentele de motivare morală şi materială a funcţionarilor publici, precum şi să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională a acestora;   
f) transparenţa, principiu potrivit căruia Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia de a pune la dispoziţie celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publică din sistemul administraţiei penitenciare.