Anunt inchiriere spatiu

       Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, tel.–0264/241683, fax–0264/241332, cod fiscal nr. RO4288292, organizează în data de 17.03.2017 ora 12:00 repetarea procedurii de atribuire a contractului de ÎNCHIRIERE a unui spaţiu  cu o suprafaţă totală de 392,40 m², destinat activităţilor lucrative cu persoane private de libertate.

      Preţul de pornire al licitaţiei este de 4,5328 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare este de 0,5 lei.Pentru adjudecare se vor parcurge minim 3 salturi de supralicitare obligatorii.

       În cazul unui singur ofertant, prețul este format din prețul de pornire la care se adaugã cel puțin un pas de licitare;

      Garanţia de participare este de 200 lei.

      Cei interesaţi vor putea ridica"Documentația de atribuire", de la sediul Penitenciarului din Gherla.

      Data limită pentru depunerea documentelor de calificare : 16.03.2017.

      Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe d-l Gabriel PETEAN, telefon 0264/241683, int.180.

Anunt închiriere spațiu

 Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, tel.–0264/241683, fax–0264/241332, cod fiscal nr. RO4288292, organizează în data de 13.10.2016, ora 12:00 procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu  cu o suprafaţă totală de 200,13 m², destinat activităţilor lucrative cu persoane private de libertate.
 Preţul de pornire al licitaţiei este de 4,50 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare este de 0,5 lei. Pentru adjudecare se vor parcurge minim 3 salturi de supralicitare obligatorii.
 Garanţia de participare este de 200 lei.
 Cei interesaţi vor putea ridica"Documentația de atribuire", de la sediul Penitenciarului din Gherla.
 Data limită pentru depunerea documentelor de calificare : 12.10.2016.
 Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe d-l Gabriel PETEAN, telefon 0264/241683, int.180.
 

Oferta de muncă cu forță de muncă specială

 

Dorim să vă facem cunoscută oferta de muncă cu forță de muncă specială  pe care Penitenciarul Gherla o pune la dispoziție precum și condițiile avantajoase de care puteți beneficia în momentul încheierii parteneriatului, adaptată nevoilor instituției pe care cu onoare  o conduceți.

Referitor la serviciile pe care unitatea noastră le oferă spre parteneriat instituției dumneavoastră, amintim aici:

-  lucrări necalificate în domeniul construcţiilor industriale şi civile, rutiere şi feroviare, etc;

-  munci necalificate (recuperarea deşeurilor şi reciclarea acestora, lucrări de curăţenie, manipulat materiale, etc);

-  lucrări  necalificate în agricultură;

-  servicii de coasere manuală a încălţămintei, ambalat confecţii textile, etc;

-  producţie de ambalaje carton, mase plastice, producţie de componente electronice şi cabluri electrice, producţie de accesorii şi piese pentru autovehicule, fabricarea articolelor de feronerie, etc;

-  producţia de mobilier şi activităţi auxiliare;

-  activități de voluntariat în condițiile legii;

-  alte lucrări necalificate (reparații/recondiționare);

-  lucrări necalificate de arhivare documente;

-  lucrări necalificate de montaj subansamble-confecționat cablaje auto  etc.

        Despre profesionalismul, experiența și seriozitatea manifestată de-a lungul timpului, în ultimele decenii,  vorbesc de la sine majoritatea obiectivelor industriale și civile din Municipiul Cluj-Napoca și alte localități din județ, ridicate în mare parte și cu munca deținuților. Dintre societățile comerciale cu parteneriate pe termen mediu și lung, încheiate în timp, amintim :  SC NAPOCA SA,  SC Grup 4 Instalații SA,  SC TIM SA,  A.C.I. SA,  SC ROSAL GRUP SA, COMPANIA de SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A, SC BRANTNER SERVICII  ECOLOGICE SA, SC AGROINDUSTRIALA SA, SC CD BONS  SRL (confecționat încălțăminte), SC CLUJANA SA (confecționat încălțăminte), SC SAMUS SA Dej,  SC RILUG SRL Lugoj (confecționat încălțăminte), TRIBUNAL Cluj (arhivare documente), FUJIKURA AUTOMOTIVE România SA , SC COSMFAN Carmangeria Sânnicoară și altele.

Activitățile pe care doriți să le contractați se pot concretiza prin încheierea unui contract de prestări servicii pe diferite perioade de timp determinate, de la 1 lună -12 luni, cu un număr variabil de persoane private de libertate, la un tarif orar negociat/persoană,  raportat la tipul activității de muncă solicitate.

Folosirea forţei de muncă speciale poate asigura cea mai eficientă soluţie pentru unitatea dumneavoastră asigurând astfel stabilitate şi rentabilitate în activităţile desfăşurate, susținută și de faptul că:

-    cheltuielile cu salariile personalului angajat se reduc considerabil, deoarece se merge pe contract de prestări servicii cu tarif negociat;

-    folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte de muncă cu persoanele private de libertate, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între societatea beneficiară şi unitatea penitenciară;

-    scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, fondul de şomaj, etc;

-    oprirea procesului de producţie se poate face  la solicitarea dumneavoastră în scris, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare din partea societăţii dumneavoastră;

-    siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;

-   asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului;

-    posibilitatea asigurării spaţiilor de producţie în interiorul penitenciarului cu tarife de închiriere avantajoase;

-   negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate.

      Un calcul simplu al cheltuielilor cu o persoană privată de libertate contractată pentru lucrări necalificate în domeniul construcțiilor, se prezintă astfel: De exemplu, tariful orar negociat este 8,00 lei/h pentru un deținut ce desfășoară activități lucrative necalificate în construcții, într-un program de 8h/zi, reprezintă o cheltuială de 64,00 lei/zi. Calculat la media lunară de 169,333 h/ lună, costul se ridică la valoare de 1.354,66 lei/medie lună fără TVA. Aceasta este valoarea cheltuielilor pe care unitatea beneficiară o înregistrează folosind deținuți la muncă, fără alte cheltuieli și drepturi suplimentare.

      Analizând din punct de vedere economic, apar evidente costurile ce se înregistrează cu un salariat obișnuit,  deasemenea obligativitatea acordării celorlate drepturi prevăzute de Codul muncii (concediu de odihnă, concediu medical-lipsa personalului angajat pe termen limitat precum și costurile suplimentare pe care le calculează și le plătește angajatul/angajatorul). Aceste aspecte, coroborate cu perioada financiară prin care trece economia,  ne îndreptățesc să considerăm ca oportună și economă oricărei instituții folosirea deținuților la muncă.

În speranța unei colaborări în viitorul apropiat între instituții, vă asigurăm de responsabilitatea și seriozitatea echipei manageriale a Penitenciarului Gherla în relaționare.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta zilnic la sediul instituţiei noastre din Municipiul Gherla, Str. Andrei MUREŞANU, nr.4, Jud.Cluj la numerele de telefon: 0264/241683, 0264/241444 (șef birou producție și venituri), fax: 0264-241332 și e-mail  pgherla@anp.gov.ro.

Cu deosebită considerație,

Comisar şef de penitenciare Ioan BĂTINAȘ

Director

Penitenciarul GHERLA

 

Anunt 18.12.2015

          Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, tel.–0264/241683, fax–0264/241332, cod fiscal nr. 4288292, organizează în data de 05.01.2016 ora 12:00 procedura de atribuire directă a contractului de prestări servicii de practică dentară pentru anul 2016.

          Cei interesaţi pot solicita "Documentația de atribuire ", de la sediul Penitenciarului din Gherla, sau pe adresa de email achizitii.pgherla@anp.gov.ro.

          Data limită pentru depunerea documentelor de calificare :04.01.2016 ora 10:00.

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe d-l Gabriel PETEAN, telefon 0264/241683, int.180.  

          Documentatia de atribuire

                        Vă mulţumim pentru amabilitate,

 

   Comisar sef de penitenciare Ioan BĂTINAŞ   

                                                                          Directorul Unităţii

Anunt 07.09.2015

             Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, tel.–0264/241683, fax–0264/241332, cod fiscal nr. RO30994874, organizează în data de 16.09.2015 ora 12:00 procedura de atribuire a contractului de ÎNCHIRIERE a trei spaţii comerciale în suprafaţă de 3 mp destinate amplasării a trei automate de cafea, situate în cadrul Penitenciarului Gherla.

            Preţul de pornire al licitaţiei este de 35 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare  este de 5 lei.Pentru adjudecare se vor parcurge minim 3 salturi de supralicitare obligatorii.

            Cei interesaţi vor putea ridica "Documentatia descriptivă", de la sediul Penitenciarului din Gherla,după achitarea tarifului de participare de 50 de lei.

            Data limită pentru depunerea documentelor de calificare :15.09.2015 ora 14,00.

            Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe d-l Gabriel PETEAN, telefon 0264/241683, int.180.

Anunt 15.06.2015

          Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, tel.–0264/241683, fax–0264/241332, cod fiscal nr. RO30994874, organizează în data de 24.06.2015 ora 12:00 procedura de atribuire a contractului de ÎNCHIRIERE a trei spaţii comerciale în suprafaţă de 3 mp destinate amplasării a trei automate de cafea, situate în cadrul Penitenciarului Gherla.

          Preţul de pornire al licitaţiei este de 35 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare  este de 5 lei.Pentru adjudecare se vor parcurge minim 3 salturi de supralicitare obligatorii.

          Cei interesaţi vor putea ridica "Documentatia descriptivă", de la sediul Penitenciarului din Gherla,după achitarea tariful de participare de 50 de lei.

          Data limită pentru depunerea documentelor de calificare :23.06.2015 ora 14,00.

         

 

         Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe d-l Gabriel PETEAN, telefon 0264/241683, int.180.

Anunț 21.05.2015

Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, tel.–0264/241683, fax–0264/241332, cod fiscal nr. RO30994874, organizează în data de 05.06.2015 ora 12:00 procedura de atribuire a contractului de închiriere a trei spaţii comerciale în suprafaţă de 3 mp destinate amplasării a trei automate de cafea, situate în cadrul Penitenciarului Gherla.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 35 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare este de 5 lei.Pentru adjudecare se vor parcurge minim 3 salturi de supralicitare obligatorii.
Cei interesaţi vor putea ridica "Documentatia descriptivă", de la sediul Penitenciarului din Gherla, după achitarea tariful de participare de 50 de lei. 
Data limită pentru depunerea documentelor de calificare: 04.06.2015 ora 14,00.
 

Anunț 07.05.2015

Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, tel.–0264/241683, fax–0264/241332, cod fiscal nr. RO30994874, organizează în data de 20.05.2015 ora 12:00 procedura de atribuire a contractului de ÎNCHIRIERE a două spaţii comerciale în suprafaţă de 96,62 mp destinate desfacerii de produse alimentare, articole de igienă personală, rechizite, timbre, detergenţi, e.t.c., situate în cadrul Penitenciarului Gherla.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 110 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare  este de 5 lei.Pentru adjudecare se vor parcurge minim 3 salturi de supralicitare obligatorii.
Cei interesaţi vor putea ridica "Documentatia descriptivă", de la sediul Penitenciarului din Gherla,după achitarea tariful de participare de 100 de lei. 
Data limită pentru depunerea documentelor de calificare: 19.05.2015 ora 14,00.
 

Anunț 07.05.2015

Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, tel.–0264/241683, fax–0264/241332, cod fiscal nr. RO30994874, organizează în data de 19.05.2015 ora 12:00 procedura de atribuire a contractului de ÎNCHIRIERE a trei spaţii comerciale în suprafaţă de 3 mp destinate amplasării a trei automate de cafea, situate în cadrul Penitenciarului Gherla.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 35 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare  este de 5 lei. Pentru adjudecare se vor parcurge minim 3 salturi de supralicitare obligatorii.
Cei interesaţi vor putea ridica "Documentatia descriptivă", de la sediul Penitenciarului din Gherla,după achitarea tariful de participare de 50 de lei. 
Data limită pentru depunerea documentelor de calificare:18.05.2015 ora 14,00.
 

Anunț 28.04.2015

Penitenciarul Gherla, cu sediul în Gherla, str. A. Mureşanu nr. 4, telefon 0264241683, fax 0264241332, cod fiscal nr. 4288292, organizează în data de 30.04.2015 ora 12:00 procedura de atribuire directă a contractului de prestări servicii de practică dentară pentru perioada cuprinsă între 01.05.2015 şi 31.12.2015.

Cei interesaţi pot solicita "Documentatia de atribuire", de la sediul Penitenciarului din Gherla, sau pe adresa de email achizitii.pgherla@anp.gov.ro .

Data limită pentru depunerea documentelor de calificare: 30.04.2015 ora 10,00.

Anunț 18.03.2015

Proiect: Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla

Programul RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate"

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014

                                                                                                                   

ANUNȚ,

 

        Prin prezenta informăm potențialii ofertanți că unitatea noastră intenționează să atribuire un contract de achiziție publică prin procedura de achiziţie directă, în vederea achiziţionării de Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcţii in cadrul proiectului „Transformare Atelier tamplarie în Centru terapeutic pentru femei – Penitenciar Gherla"- Diriginte de Şantier , Cod CPV: 71247000-1 Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcţii, proiect finanţat prin -Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 Programul RO 23 „Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni non-privative de libertate" şi Bugetul de Stat.

         Valoarea estimată a achiziției este de 33.700,00 RON exclusiv T.V.A.

     Documentația de atribuire poate fi pusă la dispoziția celor interesați în urma transmiterii unei solicitări adresate autorității contractante prin fax 0264241332 ,e-mail  achizitii.pgherla@anp.gov.ro.

     Persoane de contact ale autorităţii contractante sunt ing.Anca Rab - ofiţer constructor tel.0264241683 int.115 şi Gabriel Petean - ofiţer achiziţii tel.0264241683 int.180.

        Data limită de depunere a ofertelor este 26.03.2015 orele 14,00.Data deschiderii ofertelor:27.03.2015 orele 10,00.

Anunț 26.02.2015

Proiect: Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla

Programul RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate"

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014                               

ANUNȚ

         Prin prezenta informăm potențialii ofertanți că unitatea noastră intenționează să atribuire un contract de achiziție publică prin procedura de achiziţie directă, în vederea achiziţionării de Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcţii in cadrul proiectului „Transformare Atelier tamplarie în Centru terapeutic pentru femei – Penitenciar Gherla"-Diriginte de Şantier , Cod CPV: 71247000-1 Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcţii, proiect finanţat prin -Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 Programul RO 23 „Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni non-privative de libertate" şi Bugetul de Stat.

        Valoarea estimată a achiziției este de 10.800,00 RON exclusiv T.V.A. 

        Documentația de atribuire poate fi pusă la dispoziția celor interesați în urma transmiterii unei solicitări adresate autorității contractante prin fax 0264241332 ,e-mail  achizitii.pgherla@anp.gov.ro.

        Persoane de contact ale autorităţii contractante sunt ing.Anca Rab - ofiţer constructor tel.0264241683 int.115 şi Gabriel Petean - ofiţer achiziţii tel.0264241683 int.180.

Data limită de depunere a ofertelor este 05.03.2015 orele 14,00.Data deschiderii ofertelor:06.03.2015 orele 10,00.

Anunț 16.02.2015

 

Proiect: Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla

Programul RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate"

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014

 

          Prin prezenta informăm potențialii ofertanți că unitatea noastră intenționează să atribuie un contract de achiziție publică prin procedura de achiziţie directă, în vederea achiziţionării de Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcţii in cadrul proiectului „Transformare Atelier tamplarie în Centru terapeutic pentru femei – Penitenciar Gherla" - Diriginte de Şantier , Cod CPV: 71247000-1 Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcţii, proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 Programul RO 23 „Servicii corectionale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate" şi Bugetul de Stat.

         Valoarea estimată a achiziției este de 10.800,00 RON exclusiv T.V.A.

      Documentația de atribuire poate fi pusă la dispoziția celor interesați în urma transmiterii unei solicitări adresate autorității contractante prin fax 0264241332 ,e-mail  achizitii.pgherla@anp.gov.ro.

      Persoane de contact ale autorităţii contractante sunt ing.Anca Rab - ofiţer constructor tel.0264241683 int.115 şi Gabriel Petean - ofiţer achiziţii tel.0264241683 int.180.

        Data limită de depunere a ofertelor este 24.02.2015 orele 14,00.Data deschiderii ofertelor:25.02.2015 orele 10,00.

ANUNȚ ACHIZIȚII PUBLICE - 2015

 

 

Proiect: Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla

Programul RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate"

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014

              ANUNȚ

        Prin prezenta informăm potențialii ofertanți că unitatea noastră intenționează să atribuire un contract de achiziție publică prin procedura de achiziţie directă, în vederea achiziţionării de Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor cod CPV 71310000-4 - (Rev.2) (Verificare proiect pe domeniile A1,A2,Af,B1,C,D,E,Is,It,Ie) în cadrul proiectului aferent lucrărilor de intervenții la imobile de natura investițiilor -„Transformare Atelier tamplarie în Centru terapeutic pentru femei – Penitenciar Gherla", proiect finanţat prin -Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 Programul RO 23 „Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni non-privative de libertate" şi Bugetul de Stat.

      Valoarea estimată a achiziției este de 14.300,00 RON exclusiv T.V.A.

      Documentația de atribuire poate fi pusă la dispoziția celor interesați în urma transmiterii unei solicitări adresate autorității contractante prin fax 0264241332, e-mail  achizitii.pgherla@anp.gov.ro.

      Persoane de contact ale autorităţii contractante sunt ing.Anca Rab - ofiţer constructor tel.0264241683 int. 115 şi Gabriel Petean - ofiţer achiziţii tel.0264241683 int. 180.

 Data limită de depunere a ofertelor este 09.02.2015 orele 11.00. Data deschiderii ofertelor: 10.02.2015, orele 12.00.

Penitenciarul Gherla

Newsletter

Chestionare

Petitii online