Mişcare sindicală

LEGEA Nr. 293 din 28 iunie 2004 - privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionala a Penitenciarelor

ART. 35

    (1)    Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale si culturale, personalul din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la asociere sindicala sau în alte organizaţii profesionale, dreptul la greva, precum si la libertatea întrunirilor, cu condiţia asigurării a cel puţin unei treimi din activitate şi a garantării drepturilor deţinuţilor si a siguranţei locurilor de detenţie.
    (2)    Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia anual, în condiţiile legii, cu organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care să cuprindă numai masuri referitoare la:
        a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă;
        b) sănătatea şi securitatea în muncă;
        c) programul zilnic de lucru;
        d) perfecţionarea profesionala;
        e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.
    (3)    În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici cu statut special nu sunt organizaţi în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, desemnaţi în condiţiile legii.
    (4)    Administraţia Naţionala a Penitenciarelor si unităţile de penitenciare vor furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special informaţiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.

       

 



 

Penitenciarul Galaţi

Newsletter

Chestionare

Petitii online