Solicitare informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

 

      Penitenciarul Galaţi răspunde cu promptitudine şi nediscriminatoriu la toate solicitările cetăţenilor.

     Solicitarea informaţiilor de interes public se face  în conformitate cu Legea 544/2001, completând formularul tip pentru solicitarea informaţiilor de interes public , pe care îl puteţi expedia la următoarele adrese:

 

Penitenciarul Galaţi

Str. Traian nr.252 Galaţi

Fax 0236/476336

e-mail :pgalati@anp.gov.rosimona.costache@anp.gov.ro  

 

Răspunsul la solicitările privind informaţiile de interes public se asigură în termen de:

  • 10 zile pentru informaţia simplă
  • 30 zile pentru informaţia complexă, cu informare în 10 zile despre acest lucru
  • Maxim 5 zile sau pe loc pentru informaţiile din oficiu
  • 5 zile în cazul refuzului de  oferire a  informaţiei solicitate

 

        Documentele cuprinzând informaţiile de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate la Punctul de Informare/Documentare al  Penitenciarul Galati sau accesând pagina web: www.penitenciarulgalati.ro

 

 

Cerere-TIP

pentru solicitarea informaţiei de interes public

         Stimate domnule director,

          

           Prin prezenta, formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.   Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente(petentul este rugat să enumere documentele sau informaţiile cât mai concret) :

………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

            Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic, la următoarea adresă de email (opţional):

                         ........................................................................................................................

 Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate(dacă se solicită copii în scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine.

  

                                                                         ………………………………….

                                                              Semnătura petentului

 

 Numele şi prenumele petentului ………………………….

Adresa ……………………………………………………….....

Profesia (opţional) …………………………………………...

Telefon (opţional) …………………………………………....

Fax (opţional) ……………………………………………......

-descarca formularul: cerere tip                                            

 

                     FORMULAR-TIP pentru reclamaţie administrativă (1)

 

 Stimate domnule director,

             Prin prezenta, formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ….. din data de ……….. am primit un răspuns negativ, la data de ……….. într-o scrisoare semnată de(completaţi numele respectivului funcţionar) ………...............…..  

          Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

................…………………………………………………………………………………………………………

          Documentele  solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

.........................................................................................………………………………………….....

............………………………………………………………………………………………...........................

Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris / în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine.

                                                                              ………………………………

                                                         Semnătura petentului

 

 Numele şi prenumele petentului ………………………….

Adresa ……………………………………………………….....

Profesia (opţional) …………………………………………...

Telefon (opţional) …………………………………………....

Fax (opţional) ………………………………………………...

-descarca formularul:  Reclamatie 1

 

                       FORMULAR-TIP pentru reclamaţie administrativă (2)

 

 Stimate domnule director,

            Prin prezenta, formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ….. din data de ……….. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

          Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

............................………………………………………………………………………………….....

 

          Documentele  solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

........................................................................................................................................

……………………..............................…………………………………………………………………

Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris / în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine.

 

                                        ………………………………

                          Semnătura petentului                                                           

Numele şi prenumele petentului ………………………….

Adresa ……………………………………………………….....

Profesia (opţional) …………………………………………...

Telefon (opţional) …………………………………………...

Fax (opţional) ………………………………………………..

            -descarca formularul:  Reclamatie 2

 

 

Penitenciarul Galaţi

Newsletter

Chestionare

Petitii online