Vizite

Legea 254/2013

art. 185

Introducere în mod ilicit de telefoane mobile și alte mijloace decomunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor și alcool

(1)Introducerea în mod ilicit de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor și alcool într-un penitenciar, centru de reținere și arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ și centru de detenție, în scopul folosirii lor de către deținuți, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 art.186

        Introducerea în mod ilicit a unor obiecte interzise

(1) Introducerea în mod ilicit de bunuri și obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare al prezentei legi, precum și a obiectelor și bunurilor permise a fi primite. folosite și păstrate de persoanele supuse pedepselor și măsurilor privative de libertate, în penitenciar, centru de reținere și arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ și centru de detenție, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei. 

Ordinul MJ Nr. 2714/C din 20 octombrie 2008

ART. 13
(3) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale şi pietre preţioase.

(8) Persoanelor private de libertate le este interzisă:

a) primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;

b) cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui;

c) primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora.

(9) Articolele şi bunurile a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia celor care prin lege sunt interzise la deţinere, situaţie în care este informat organul competent.

 

Anexa nr.1 la HG 1897/2006 modificată şi completată prin HG 1113/2010

BUNURI ŞI OBIECTE INTERZISE

care intră sub incidenţa art. 74^2 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

A. Arme şi obiecte periculoase:

- arme letale şi neletale, arme albe, reale sau artizanale, muniţie de orice fel, explozibil şi dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri, precum şi imitaţii ale unor astfel de obiecte;

- obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc.

B. Alimente şi băuturi:

- băuturi alcoolice.

C. Aparatură electronică:

- orice tip de aparat electronic cu posibilitate de înregistrare, stocare a datelor, transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere, poziţionare globală de tip GPS, de tipul laptopurilor, calculatoarelor personale;

- telefoane mobile, componente, subansamble, accesorii, cartele SIM, dispozitive de tip hands-free.

D. Substanţe toxice, medicamente:

- Substanţe toxice, stupefiante, psihotrope, precursori de droguri;

- sprayuri paralizante, iritante şi lacrimogene.

E. Bunuri a căror deţinere este interzisă de Codul penal, precum şi de Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1981 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice, Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă".

Penitenciarul Galaţi

Newsletter

Chestionare

Petitii online