Lista categorii documente

Acte normative care reglementează activitatea, organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 1. Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 2. Ordonantade urgenta  Nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1849 din 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1848 din 2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1946 din 2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
 6. Hotărârea Guvernului nr.1997 din 2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1996 din 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 8. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2854/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificare şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
 9. Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2790/C din 2004 privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate
 10. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2793/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemului administraţiei penitenciare
 11. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2855/C din 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizare şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
 12. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2792/C din 2004 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor detaşaţi în sistemul penitencia
 13. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C din 2004 pentru aprobare Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate
 14. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2794/C din 2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare
 15. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2791/C din 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru dobândirea calităţii de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare de către salariaţii civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor

Programul de funcţionare al instituţiei

08:00-16:00

Lista cuprinzând categoriile  de documente produse  şi/sau gestionate, potrivit legi

  Lista cuprinzand categoriile de documente

Recomandarea AvocatuluiPoporului nr.31 din 07 noiembrie 2014 Penitenciarul Galati.pdf

Raspuns ANP la recomandarea nr.29, 31 din 17.11.2014.pdf

Raportul anual de activitate al Penitenciarului Galați pentru anul 2016

 

 

Atribuţii compartimente

Atribuţiile structurilor organizatorice

 Atributiile serviciilor, birourilor, compartimentelor

Raport de evaluare a implementării Lg.544

Bugetul Penitenciarului Galaţi

 

Buget 2012

Mai mult

Penitenciarul Galaţi

Newsletter

Chestionare

Petitii online