Afișare Conținut Web

ACREDITARE JURNALIŞTI

                 Acreditarea jurnaliştilor se face la solicitarea în scris a instituţiei de presă ai căror angajaţi sunt  jurnaliştii, în baza completării unui formular de acreditare. Solicitarea va fi însoţită de copii ale legitimatiei de presa si buletinului/cărţii de identitate a jurnalistului care urmează a fi acreditat la Penitenciarul Galaţi.

Model cerere:

 Nr…….....  din …………...                

Denumire instituţie:

Cod fiscal:

Adresa:

Oras/Judeţ:

Telefon fix:

Telefon mobil:

Fax:

E-mail:

Site web:

 

Cerere de acreditare

 

Vă rugăm să aprobaţi acreditarea pe lângă Penitenciarul Galaţi.

Nume…………………………………………………………………............ 

Prenume………………………………………………………………..........

Data naşterii: ziua…….luna………  ..anul…………………………....

Localitatea……………….Judeţul…………………………………........  

B.I./C.I. seria…..nr. …………Eliberat la data……………………...

Domiciliul……………………………………………………………….......

………………………………………………………………………..........

Nr.legitimaţiei de presă………………………………………………...

Emisă de………………………………………………………………......

Valabilitate……………………………………………………………......

Nr. telefon mobil…………adresă e-mail …………………………..

Nr.tel/fax din redacţie ..………………………………………………

 

       Data                                                          Semnătura

 .............................................................................................

Formularul completat pentru acreditarea de presă poate fi transmis:

E-mail unitate: pgalati@anp.gov.ro

E-mail purtător de cuvânt: simona.costache@anp.gov.ro

Fax instituţie: 0236/476336

 

       După analizarea cererii dumneavoastră, veţi primi confirmarea acreditării de presă sau refuzul cererii dumneavoastră.

       Acreditarea este valabila 1 an, putând fi reînnoita la începutul fiecarui an, în perioada comunicată de Compartimentul Informare si Relatii Publice.

 

Penitenciarul Galaţi

Newsletter

Chestionare

Petitii online