Penitenciarul Găești, oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă, în condiţii avantajoase, a unor persoane private de libertate.

Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate se realizează în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat între directorul penitenciarului (în calitatea de prestator) și operatorul economic (în calitate de beneficiar).

Parteneriatul cu Penitenciarul Găești prezintă numeroase avantaje care pot conduce la optimizarea performanţelor afacerii dumneavoastră, sens în care amintim:

 • Scutirea de obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fondul de şomaj;
 • Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, ţinând cont de nevoile beneficiarului;
 • Continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;
 • Posibilitatea asigurării unor spaţii de producţie în interiorul penitenciarului;
 • Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului şi numărul de persoane private de libertate implicate, fără ca acesta să fie mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte cu acestea, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar şi directorul penitenciarului;
 • Posibilitatea întreruperii temporare a activităţii, la solicitarea dumneavoastră, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare;
 • Siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
 • Asigurarea pazei şi hranei persoanelor private de libertate de către administraţia penitenciarului, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului;
 • Posibilitatea supravegherii şi coordonării lucrărilor de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanţii beneficiarului.

 Persoanele private de libertate pot desfăşura activităţi lucrative necalificate, în domenii distincte, cum ar fi:

 • construcţii civile, rutiere şi feroviare;
 • exploatarea terenurilor agricole şi împădurire;
 • recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
 • prelucrarea lemnului;
 • confecţii metalice;
 • producţie mobilier de orice tip şi activităţi auxiliare;
 • întreţinerea şi amenajarea clădirilor şi a spaţiilor verzi;
 • reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare ori a reţelelor de iluminat;
 • amenajarea şi întreţinerea spaţiilor publice;
 • producţie ambalaje de carton, mase plastice, componente electronice şi cabluri electrice, accesorii pentru autovehicule;
 • manipulat material, etc;

    De asemenea, vă facem cunoscut că unitatea noastra dispune de spatii auxiliare,situate la aproximativ 800 metri de penitenciar, care pot fi inchiriate pentru desfasurarea de activitati de productie/depozitare 

Penitenciarul Găeşti
Astăzi (29/04/2017) sunt: 442 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online