AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI

BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE TRIMESTRUL II / 2015

 

În trimestrul II al anului 2015 la Biroul teritorial Ploieşti al instituţiei  Avocatul Poporului au fost primiţi în audienţă 441 de cetăţeni, au fost depuse 98 de petiţii şi au fost primite 179 apeluri telefonice.

La finele trimestrului I/2015 au rămas în lucru 29 de dosare, iar în cel de-al doilea trimestru  al anului curent au fost deschise încă 69 de dosare. Din totalul acestora au fost soluţionate 54, iar 44 se află în curs de soluţionare.

Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în competenţa Biroului teritorial Ploieşti sunt cuprinse judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa, iar activitatea se desfăşoară de regulă la sediul biroului.  Experţii Biroului Teritorial Ploieşti s-au deplasat lunar şi în judeţele Buzău şi Dâmboviţa pentru acordarea de audienţe şi pentru a primi petiţii.

Situaţia cu privire la numărul persoanelor din judeţele arondate, care au apelat la Biroul teritorial Ploiești  se prezintă astfel: 

  Total Prahova Buzău Dâmboviţa
Audienţe 441 322 64 55
Petiţii primite 98 45 26 27
Apeluri telefonice 179 115 33 31
Dosare soluţionate 54 18 18 18


De asemenea, în trimestrul II al acestui an, experţii Biroului teritorial Ploieşti au efectuat 6 anchete proprii în penitenciarele şi centrele de reţinere şi arestare preventivă aflate în raza sa de competenţă. Anchetele au fost dispuse de Avocatul Poporului şi au vizat verificarea condiţiilor de detenţie în raport cu respectarea drepturilor omului, dar au fost efectuate anchete şi ca urmare a petiţiilor primite din partea unor persoane private de libertate.

Aspectele cele mai reclamate prin petiţii şi în cadrul audienţelor acordate au vizat posibile încălcări ale dreptului de proprietate privată, ale dreptului de petiţionare, nerespectarea dreptului la informare, aspecte referitoare la nivelul de trai (dreptul la pensie, recalculări de pensii, nesoluţionarea contestaţiilor, refuzul de valorificare a unor documente depuse la dosarul de pensie, problema locuinţelor sociale pentru familiile aflate în situaţii speciale), dreptul la sănătate sau nerespectarea unor drepturi acordate de legislaţia specială persoanelor cu handicap .

Deplasările lunare în judeţele Buzău şi Dâmboviţa vor continua, experţii Biroului teritorial Ploieşti venind în întâmpinarea persoanelor din aceste judeţe şi facilitând astfel accesul acestora la sprijinul oferit de instituţia Avocatul Poporului. Cu privire la aceste deplasări vor fi transmise în timp util anunţuri prin intermediul presei şi al autorităţilor locale şi judeţene şi vor fi afişate pe site-ul instituţiei Avocatul Poporului, secţiunea Birouri teritoriale – Biroul teritorial Ploieşti - comunicate.

Pentru cei interesaţi, reamintim că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax - 0244.593.227, program de audienţe: luni-joi - orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-14,00, iar petiţiile pot fi trimise şi prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax.

Menţionăm că petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audienţele sunt gratuite.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avpoporului.ro, care conţine informaţii detalitate cu privire la activitatea instituţiei.

Ioana Enache

Expert coordonator

Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei AVOCATUL POPORULUI   

Penitenciarul Găeşti
Astăzi (29/04/2017) sunt: 442 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online