Reîntoarce-te la toată pagina

Eveniment

În data de 24.01.2013, începând cu ora 11.00, a fost prezentat bilanţul activităţii desfăşurate în anul 2012 de către funcţionarii publici cu statut special din cadrul Penitenciarului Focșani.

Punct de vedere asupra activității desfășurate în cadrul unitații în anul 2012

           La finele acestei expuneri se prefigurează o serie de concluzii care jalonează întreaga activitate desfăşurată de personalul Penitenciarului Focşani în anul 2012. După cum s-a observat din conţinutul materialului prezentat, activitatea în ansamblul ei a necesitat un număr mare de acţiuni desfăşurate în toate sectoarele de activitate şi la toate nivelurile, aspect ce a determinat un efort considerabil al întregului colectiv al unităţii pe fondul restricţiilor financiare şi de resurse impuse de criza economică. Demn de remarcat, chiar şi în aceste condiţii, este faptul că personalul şi-a îndeplinit sarcinile cu profesionalism şi conştiinciozitate, aspect onorant în planul statutului profesional şi social.

Totodată este demn de luat în considerare faptul că aceste performanţe sunt obţinute în condiţiile în care munca lucrătorului de penitenciare nu este una obişnuită sau uşoară, dimpotrivă, aceasta cere sacrificii şi eforturi deosebite, care nu sunt totdeauna răsplătite sau apreciate la justa valoare de către societate.

            Din aceste considerente, ţinand cont atat de volumul mare al activităţilor, de rezultatele muncii depuse cat şi de modul în care v-aţi achitat de sarcinile profesionale, apreciez activitatea anului 2012 ca fiind una foarte bună, aspect care conturează premise pentru abordarea activităţilor aferente anului 2013 prin prisma ascendentului moral al lucrului bine făcut.

            Anul 2013 aduce în prim plan provocări noi avand ca finalitate asigurarea dezvoltării continue a unităţii noastre pe care numai împreună le vom putea depăşi. Oricare ar fi aceste provocări, vom avea o atitudine responsabilă din punct de vedere profesional şi moral, căutand  să modernizăm, să dezvoltăm şi să adaptăm în permanenţă modul de abordare al acestora astfel încat în Penitenciarul Focşani să fie aplicată legea, să fie respectate drepturile personalului şi ale persoanelor private de libertate aspect care să ducă la menţinerea unui climat de muncă corespunzător definirii instituţiei noastre ca partener social implicat activ în asigurarea şi menţinerea siguranţei comunităţii locale.