Extras din

 "  ORDINUL  Nr. 2714/C din 20 octombrie 2008 privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate "

Bunurile interzise a fi primite , cumpărate , păstrate şi folosite pe perioada deţinerii  de persoanele private de libertate

 

 Persoanelor private de libertate le este interzisă:

 

  1. primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;
  2. cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui;
  3.  primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora ;
  4.  primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale şi pietre preţioase;
  5. primirea de medicamente sub formă de capsule, fiole, pulberi, prafuri sau unguente ;
  6. primirea ,cumpărarea , deţinerea  de bunuri şi obiecte interzise ce cad sub incidenţa art. 74 din Legea nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare :

 

            A. Arme şi obiecte periculoase

            - Arme de foc şi arme albe, reale sau artizanale, muniţie de orice fel, explozibil şi dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri ;

            - Obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc ;

            B. Alimente şi băuturi

            - Băuturi alcoolice

            C. Aparatură electronică

            - Orice tip de aparat electronic cu posibilitate de înregistrare, stocare a datelor, transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere, poziţionare globală de tip GPS, de tipul laptop – urilor, calculatoarelor personale ;

            - telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive de tip hands-free ;

            D. Substanţe toxice, medicamente

            - Sprayuri paralizante şi lacrimogene .

Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

Newsletter

Chestionare

Petitii online