Modalităţi prin care o persoană poate formula solicitare de programare:

• la numărul de telefon 0244.380.780 – în fiecare zi a săptămânii, între orele 07.00 – 19.00;

• la adresa de e-mail vizite32@anp.gov.ro – indiferent de oră;

• direct, la sediul penitenciarului – în fiecare zi a săptămânii, între orele 07.00 – 19.00.

AVERTISMENT

Introducerea de bunuri si obiecte interzise în penitenciar - art.74.2 din Legea 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

(1) Introducerea în mod ilicit în penitenciar a bunurilor și obiectelor interzise a se afla în posesia persoanelor private de libertate, în scopul utilizării de către acestea, se pedepsește cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

 (2) Daca fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită de personalul din sistemul administrației penitenciare, la maximul pedepsei se poate adaugă un spor de până la 2 ani.

 

Reguli pentru vizitatori

Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească identitatea cu cartea sau cu buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt.

În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.

Nu vor fi admise la vizită persoane care nu deţin acte de identitate, persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, cele care nu se supun controlului antiterorist, cât şi cele asupra cărora a fost luată măsura interzicerii accesului în penitenciar ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare (pe durata interdicţiei stabilită de către conducerea unităţii).

Accesul la vizită se va face în limita a 2 (două) persoane majore şi a 2 (doi) minori.

Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ, ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere.

Persoanele sosite în vizită sunt obligate:

 • să păstreze curăţenia în sala de aşteptare;
 • să nu fumeze în sala de aşteptare;
 • să solicite informaţiile numai de la personalul de serviciu şi să respecte indicaţiile acestora;
 • să ofere informaţiile cerute de personalul de serviciu;
 • să asiste la controlul şi predarea pachetelor;
 • să respecte regulile stabilite pe timpul acordării drepturilor la pachet şi vizită;
 • să nu introducă în unitate băuturi alcoolice/obiecte interzise, sau să consume în incinta unităţii băuturi alcoolice;
 • să poarte o ţinută decentă pe toată durata acordării vizitei. Ţinuta inacceptabilă include: îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist,obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane sau imagini, inclusiv creaturi groteşti. Nu vor fi premise articole de îmbrăcăminte provocatoare sau purtate provocator.
 • să nu folosească cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurături, limbaj obscen;
 • să nu arate gesturi obscene sau de natură sexuală persoanei/persoanelor cu care i se acordă convorbirea online;
 • să se conformeze dispoziţiilor date de către personalul unităţii.

Pe timpul acordării dreptului la vizită este interzis:

 • înmânarea sau primirea de obiecte în sala de vizită;
 • schimbul de efecte cu deţinuţii
 • trecerea copiilor peste masa de vizită;
 • tulburarea liniştii şi ordinii în sala de vizită;
 • să lase intenţionat obiecte personale în sala de vizită.

Contactul fizic între persoanele vizitatoare şi deţinuţi este limitat. Persoanele vizitatoare pot îmbrăţişa/săruta persoanele private de libertate doar la începerea şi încheierea vizitei. Pe durata acordării vizitei, persoanele vizitatoare se pot ţine de mână cu persoanele private de libertate, însă acest contact este permis doar deasupra meselor, cu mâinile la vedere în permanenţă. Contactul fizic pe sub mesele de acordare a vizitei este interzis. Aceste prevederi se aplică în cazul persoanelor private de libertate ce beneficiază de vizită fără dispozitiv de separare. Dacă regulile privind contactul fizic nu sunt respectate, persoanele private de libertate/persoanele vizitatoare vor fi avertizate, însă nerespectarea acestora în mod repetat, va duce la întreruperea vizitei sau anularea acesteia. 

Discuţiile vor fi purtate pe un ton civilizat pentru a nu deranja pe ceilalţi vizitatori.

Nerespectarea regulilor prezentate anterior va duce la întreruperea vizitei sau anularea acesteia