În anul 1862, după Unirea celor două ţări româneşti, Moldova şi Ţara Românească, domnitorul Alexandru I. Cuza a aprobat decretul nr. 630 de organizare a Serviciului Închisorii şi Asistenţei Sociale în România. Prin acesta s-au stabilit regulile pentru închisorile de femei şi tineret, deţinuţii au fost clasificaţi în diferite categorii, s-au stabilit regulile interne şi pedepsele disciplinare administrate. În acelaşi timp, munca a devenit obligatorie în toate instituţiile penale din ţară.

În registrul istoric şi tehnic al domeniilor militare este consemnat faptul că, în 1857 un călugăr pe nume Rovin a ridicat o serie de construcţii care alcătuiau Mănăstirea Crângul Teiului aşezată pe locul unde acum este poziţionat penitenciarul  Târgşor. În 1864, călugărul Rovin a murit, iar ceilalţi călugări au părăsit mănăstirea. După ce a fost abandonată de către călugări, mănăstirea, la ordinul prinţului Cuza a devenit arsenal şi clădirile au fost renovate în acest scop sub conducerea maiorului Cristodorescu care, mai târziu, a devenit comandantul acestui depozit de arme. Citeşte mai mult