Concurs ocupare 7 posturi vacante: 1 ofiţer asistent social, 1 ofiţer SSM, 1 agent asistent medical (igienă), 1 agent administrativ (magaziner), 1 agent tehnic (zootehnist), 2 agent operativ.

     27.10.2016

   Anunţ concurs ocupare 7 posturi vacante la Penitenciarul Târgşor. Condiţii specifice, tematică, bibiliografie

Programare testare psihologica

Rezultate evaluare psihologică Târgșor

Ofiţer asistent social

09.03.2017 Programare evaluare psihologică - Ofiţer asistent social

23.03.2017 Rezultate evaluare psihologică ofiţer asistent social  Târgșor

 

Ofiţer S.S.M.

09.03.2017 Programare evaluare psihologică - Ofiţer S.S.M.

23.03.2017 Rezultate evaluare psihologică ofiţer S.S.M.  Târgșor

 

Agent administrativ(magaziner)

28.02.2017 Rezultate finale evaluare psihologică

14.03.2017 Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi  la concursul de ocupare a posturilor de agent administrativ (magaziner) -sursă externă - în urma verificării dosarelor de concurs

27.03.2017 Calendarul estimativ al derulării probelor la concursul de ocupare a postului de agent administrativ (magaziner) din sectorul logistică în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

27.03.2017 Planificarea probei de interviu la concursul de ocupare a postului de agent administrativ (magaziner) din sectorul logistică în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

Agent operativ

28.02.2017 Rezultate finale evaluare psihologică

14.03.2017  Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi  la concursul de ocupare a posturilor de agent operativ -sursă externă-  în urma verificării dosarelor de concurs

Agent asistent medical (igienă)

28.02.2017  Rezultate finale evaluare psihologică

14.03.2017  Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi  la concursul de ocupare a posturilor de asistent medical (igiena) -sursă externă-  în urma verificării dosarelor de concurs