Concurs ocupare 7 posturi vacante: 1 ofiţer asistent social, 1 ofiţer SSM, 1 agent asistent medical (igienă), 1 agent administrativ (magaziner), 1 agent tehnic (zootehnist), 2 agent operativ.

     27.10.2016

   Anunţ concurs ocupare 7 posturi vacante la Penitenciarul Târgşor. Condiţii specifice, tematică, bibiliografie

Programare testare psihologică

Rezultate evaluare psihologică Târgșor

Ofiţer asistent social

09.03.2017 Programare evaluare psihologică - Ofiţer asistent social

23.03.2017 Rezultate evaluare psihologică ofiţer asistent social  Târgșor

30.03.2017 Rezultate finale evaluare psihologică Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou - ofițer asistent social

12.04.2017 Proces-Verbal cu rezultate obtinute de catre candidatii inscrisi la concursulde ocupare a postului de ofiter asistent social din cadrul sectorului asistenta psihosociala - sursa externa.

08.05.2017 Calendar estimativ probe concurs ofiter asistent social

08.05.2017 Planificare interviu concurs ofiter asistent social

10.05.2017 ERATA la Calendarul estimativ

11.05.2017 Proces verbal rezultate interviu

11.05.2017 Planificare proba calculator

15.05.2017 Proces verbal rezultate proba calculator ofiter asistent social

15.05.2017 Planificare proba scrisa ofiter asistent social

16.05.2017 Proces-verbal rezultate proba scrisa- concurs ofiter asistent social

19.05.2017 Anunt rezultate finale concurs ofiter asistent social

Ofiţer S.S.M.

09.03.2017 Programare evaluare psihologică - Ofiţer S.S.M.

23.03.2017 Rezultate evaluare psihologică ofiţer S.S.M.  Târgșor

30.03.2017 Rezultate finale evaluare psihologică  Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou - ofițer Protecția muncii și a mediului

12.04.2017 Proces-Verbal cu rezultate obtinute de catre candidatii inscrisi la concursulde ocupare a postului de ofiter sanatate si securitate in munca si protectia mediului - sursa externa.

Agent administrativ(magaziner)

28.02.2017 Rezultate finale evaluare psihologică

14.03.2017 Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi  la concursul de ocupare a posturilor de agent administrativ (magaziner) -sursă externă - în urma verificării dosarelor de concurs

28.03.2017 Calendarul estimativ al derulării probelor la concursul de ocupare a postului de agent administrativ (magaziner) din sectorul logistică în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

28.03.2017 Planificarea probei de interviu la concursul de ocupare a postului de agent administrativ (magaziner) din sectorul logistică în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

04.04.2017 - Proces verbal rezultate interviu agent administrativ ( magaziner )

04.04.2017 - Planificare proba calculator agent administrativ ( magaziner )

05.04.2017 - Proces verbal rezultate proba calculator pentru postul de agent administrativ (magaziner)

05.04.2017 - Planificare probă scrisă pentru candidații pentru postul de  agent administrativ (magaziner)

07.04.2017 - Rezultate proba scrisă agent administrativ (magaziner)

12.04.2017 - Rezultate finale agent administrativ (magaziner)

 

Agent operativ

28.02.2017 Rezultate finale evaluare psihologică

14.03.2017  Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi  la concursul de ocupare a posturilor de agent operativ -sursă externă-  în urma verificării dosarelor de concurs

29.03.2017 Calendarul estimativ al derularii probelor la concursul de ocupare a posturilor de agent  operativ (femei )din cadrul sectorului operativ în Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

29.03.2017 Planificarea probei de interviu la concursul de ocupare a posturilor de agent operativ (femei) din cadrul sectorului operativ în Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

18.04.2017 Proces verbal rezultate proba de interviu la concursul de ocupare  posturilor vacante de agent operativ (femei) la Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

18.04.2017 Erata la calendarul estimativ pentru concursul de ocupare  posturilor vacante de agent operativ (femei) la Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

18.04.2017 Planificare proba sportiva la concursul de ocupare  posturilor vacante de agent operativ (femei) la Penitenciarul de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

19.04.2017 Proces verbal rezultate proba sportiva agent operativ (femei)

19.04.2017 Planificare proba calculator agent operativ (femei)

20.04.2017 Proces verbal rezultate proba calculator agent operativ (femei)

20.04.2017 Planificare proba scrisa agent operativ (femei)

21.04.2017 Proces verbal rezultate proba scrisa agent operativ (femei)

26.04.2017 Anunt rezultate finale concurs agent operativ (femei)

Agent asistent medical (igienă)

28.02.2017  Rezultate finale evaluare psihologică

14.03.2017  Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi  la concursul de ocupare a posturilor de asistent medical (igiena) -sursă externă-  în urma verificării dosarelor de concurs

 

Concurs conducător auto

22.11.2016

Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou scoate la concurs două posturi de agent tehnic (conducător auto).

Bibliografie

Programare testare psihologica

Rezultate evaluare psihologică Târgșor

28.02.2017 Rezultate finale evaluare psihologică Târgșor

14.03.2017 Tabel nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi  la concursul de ocupare a posturilor de conducator auto -sursă externă-  în urma verificării dosarelor de concurs

28.03.2017 Calendarul estimativ al derulării probelor la concursul de ocupare a posturilor de agent  tehnic (conducător auto) din sectorul logistică în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

28.03.2017 Planificarea probei de interviu la concursul de ocupare a posturilor de agent tehnic (conducător auto) din sectorul logistică în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești - Târgșorul Nou

04.04.2017 Proces verbal rezultate interviu agent tehnic (conducator auto) 

04.04.2017 Planificare probă scrisă agent tehnic (conducator auto)

05.04.2017 Rezultatele obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent tehnic (conducator auto) din sectorul logistică în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești Tărgșorul Nou

10.04.2017 Rezultatele soluționare contestații la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de agent tehnic (conducator auto) din sectorul logistică în cadrul Penitenciarului de Femei Ploiești Tărgșorul Nou

11.04.2017 Proces verbal cu rezultate obtinute de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor de agent tehnic (conducator auto) din sectorul logistica