Situaţie centralizatoare oferta de muncă persoane private de libertate

Penitenciarul de femei Târgşor

15.07.2016

 

Nr.

Crt.

Activitatea

Număr

deţinute

1 Muncă în agricultură 70
2

Activităţi de curăţenie şi igienizare

(ecologizare),amenajare spaţii verzi

70
3 Executarea de tricotaje şi articole de confecţii 30
4 Confecţionarea de articole artizanale şi de decor 15
5 Pictură pe sticlă 5
6 Alte activităţi 142
7 Total deţinute apte de muncă 332

 

 

 

Situatie centralizatoare oferta de muncă 15-07-2016

Pliant promovare Penitenciarul de femei Târgşor