Primirea pachetelor

Persoanele private de libertate au dreptul de a primi, cumpăra, păstra şi de a folosi pe perioada detenţiei bunuri de natura celor prevăzute în legislaţia în vigoare unde este prezentată şi modalitatea de intrare în posesia fiecăruia dintre bunurile care pot fi păstrate şi folosite.

Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale şi pietre preţioase.

Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare.

Pe lângă pachetele prevăzute mai sus, persoanele private de libertate pot primi anual 3 pachete, în condiţiile şi cantităţile deja prezentate, cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin şi cu ocazia zilei de naştere.

Persoanele private de libertate pot primi, cu titlu de recompensă, pachete în aceleaşi condiţii şi cantităţi. Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate primi pachetele şi de la alte persoane, separat de vizitele la care are dreptul, dispoziţiile art. 41 din regulament aplicându-se în mod corespunzător.

Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia locului de deţinere.

Cu ocazia primirii, bunurile şi obiectele, precum şi produsele destinate persoanelor private de libertate sunt supuse, în prezenţa acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere.

 
Penitenciarul Craiova

Newsletter

Chestionare

Petitii online