Scurt istoric

      

Penitenciarul Pelendava este amplasat la 8 km est de municipiul Craiova, pe şoseaua Craiova Caracal.

Unitatea este situată la circa 3 km de platforma industrială de est a oraşului, care cuprinde unităţi reprezentative ca: S.C. ELECTROPUTERE S.A., ÎNTREPRINDEREA DE MAŞINI AGRICOLE ŞI TRACTOARE (S.C. M.A.T. S.A.), ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ GREU (I.U.G.), ÎNTREPRINDEREA DE MATERIAL RULANT, ÎNTREPRINDEREA DE AUTOTURISME FORD.

Penitenciarul Pelendava are la origine fosta anexă P.C.R. înfiinţată înainte de 1960, care din 01.11.1977 a aparţinut OFICIULUI ECONOMIC CENTRAL CARPAŢI.

A funcţionat ca unitate componentă a OFICIULUI ECONOMIC CENTRAL CARPAŢI până la data de 01.09.1990, după care s-a transformat în ÎNTREPRINDEREA AGROINDUSTRIALĂ DE PRODUCŢIE ŞI PRESTAŢII CRAIOVA.

Începând cu data de 01.04.1991 unitatea a fost preluată de Serviciul Român de Informaţii sub denumirea de SOCIETATEA PELENDAVA CRAIOVA. Prin reorganizare, unitatea îşi continuă activitatea de la 01.05.1992 sub denumirea de REGIA AUTONOMĂ PELENDAVA sub tutela aceleiaşi instituţii Serviciul Român de Informaţii. De la data de 01.05.1993 se transformă în UM 05099 sub aceeaşi administraţie.

Începând cu data 01.06.1995 devine UNITATEA DE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII PELENDAVA CRAIOVA până în iunie 1999 când se transformă în penitenciar, trecând în administrarea Ministerului Justiţiei – Direcţia Generală a Penitenciarelor. 

Penitenciarul Pelendava a fost înfiinţat în baza H.G. nr.347/30.04.1999 şi a Ordinului Ministrului Justiţiei nr.1199/01.06.1999. Începând cu data de 01.06.2008 Penitenciarul Pelendava a preluat de la Penitenciarul Craiova în folosinţă gratuită patrimoniul Secţiei de deţinere FĂCĂI şi G.A.Z. FĂCĂI, măsură aprobată în şedinţa Consiliului de Conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din 27.03.2008 şi ulterior consfinţită prin apariţia Hotărârii de Guvern nr.257/24.03.2010.

 În cadrul sistemului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Penitenciarul Pelendava este o catalogat ca şi unitate de categoria I, cu regim semideschis şi deschis, conform anexei nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.1849/2004 şi are în custodie persoane private de libertate aflate în executarea unei pedepse în sistem de regim semideschis şi deschis.

Misiunea Penitenciarului Pelendava se circumscrie axelor de acţiune specifice sistemului penitenciar şi anume:
      • asistarea persoanelor private de libertate, in vederea reintegrarii lor sociale si a prevenirii savarsirii de noi infractiuni;
      • custodierea persoanelor private de libertate in regim semideschis şi deschis, calificarea acestora prin programe educationale, ca formă de dezvoltare a abilităţilor şi cunoştinţelor profesionale, necesare unei bune reintegrări sociale;
      • asigurarea din producţia proprie şi livrarea in sistemul penitenciar a unei game diversificate de produse pentru hrănire, respectandu-se normele de securitate alimentară, urmărindu-se in acelaşi timp funcţionarea activităţii pe principii de gestiune şi eficienţă economică.
              Prin specificul propriu de activitate şi a patrimoniului deţinut, Penitenciarul Pelendava Craiova asigură persoanelor private de libertate custodiate posibilitatea implicării în activităţi lucrative specifice în cadrul structurii organizatorice proprii unităţii, activităţi care fac parte din procesul de dezvoltare a abilităţilor şi cunoştinţelor profesionale, necesare unei bune reintegrări sociale.

Penitenciarul Pelendeva

Newsletter

Chestionare

Petitii online