Afișare Conținut Web

"Penitenciarul Craiova Pelendava cu sediul în Malu Mare, strada Henry Ford, nr.65, județul Dolj, organizează în data de 16.05.2017 ora 10.00, licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu situat în incinta Penitenciarului Craiova Pelendava cu o suprafață totală de 40,13 m.p. și a unui spațiu situat la secția exterioară Făcăi  cu o suprafață totală de 22,68 m.p. cu destinația de punct comercial deservire persoane private de libertate.Valoarea salturilor ,, pasul de licitare" este de 10 lei/mp/lună.Garanția de participare 227 lei.

              Documentația de participare se poate ridica de la sediul penitenciarului începând cu data de 19.04.2017.

           Informații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la telefon 0251 533254.  "