Penitenciarul Poarta Albă

Informaţii

 

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU

CARE VOR FI CUPRINSE ŞI ÎN BULETINUL INFORMATIV ANUAL

 

 

  • ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII

Legea Nr. 293 din 28 iunie 2004 – Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Legea nr. 55 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Hotărârea Guvernului Nr. 1849 din 28 octombrie 2004 – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢĂ AL AUTORITĂŢII

 

  • NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA AUTORITĂŢII ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR  PUBLICE

 

  • DENUMIREA, SEDIUL, NUMERE DE TELEFON, FAX, ADRESA DE E-MAIL ŞI PAGINA DE INTERNET

 

  • SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL
  • PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII
  • LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
  • LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE
  • MODALITĂŢI DE CONTESTARE