DESPRE NOI

            Ca unitate aflată în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Penitenciarul Poarta Albă are ca scop continuarea eforturilor depuse în anii precedenţi, pentru menţinerea unei custodii sigure a persoanelor private de libertate şi, în deplină concordanţă cu scopul principal al administraţiei penitenciare – respectiv asigurarea respectării tuturor drepturilor celor încarceraţi, asigurarea accesului la toate formele de asistenţă de care aceştia beneficiază potrivit legii, precum şi promovarea unor politici de reintegrare socială eficiente (materializate în programe de intervenţie psihosocială viabile), gestionarea raţională a resurselor financiare, umane şi a patrimoniului, îmbunătăţirea imaginii instituţiei în cadrul comunităţii, prin stabilirea unor relaţii de colaborare cu mass-media bazate pe transparenţă şi informare corectă.

           Principalele direcţii de acţiune prin care Penitenciarul Poarta Albă îşi îndeplineşte rolul asumat sunt :
  Educaţia şi asistenţa psihosocială - prin reabilitarea persoanelor private de libertate în vedera reinserţiei sociale precum şi menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiei individului pe parcursul executării pedepsei.
  Garantarea respectării drepturilor individului - asigurarea recunoaşterii, şi aplicarea efectivă a drepturilor enunţate de lege, în scopul creării condiţiilor necesare menţinerii unui mediu custodial sănătos.
  Comunicare şi imagine - asigurarea unei bune comunicări interne, cu instituţiile publice şi cu partenerii din societate.
  Siguranţa unităţii - crearea unui mediu sigur pentru persoanele private de libertate, pentru angajaţi, vizitatori şi orice alte persoane care desfăşoară activităţi în locurile de deţinere.
  Sănătatea - asigurarea de asistenţă medicală pentru persoanele private de libertate, având în vedere parametrii calitativi şi standardele existente în sistemul public de sănătate.
  Management eficient – prin gestionarea activităţii în aşa fel încât obiectivele propuse să fie atinse în condiţiile unui consum optim de resurse.