CONCURS SURSA EXTERNA

 

Anunt concurs 14 posturi agent

Anexa anunt concurs conditii specifice si bibliografie

Metodologie grupa de interventie

Metodologie proba sportivă

Metodologie probă calculator

 

Programare testare psihologica agent operativ grupa interventie 

Rezultate testare psihologica agent operativ grupa interventie 

Rezultate finale testare psihologică agent operativ grupa interventie 

Proces verbal selectare dosare agent grupa de interventie

Calendarul desfasurarii probelor de concurs si planificarea la proba interviu agenti grupa de interventie

Proces verbal rezultate interviu agent grupa de interventie

Proces verbal rezultate proba sportiva agent grupa de interventie

Proces verbal rezultate calculator agent grupa de interventie

Proces verbal rezultate proba practica agent grupa de interventie

Proces verbal rezultate proba scrisa agent grupa de interventie

Proces verbal lipsă contestatii concurs agent operativ grupa de interventie

Proces verbal rezultate finale agent grupa de intervenție

 

Programare testare psihologica agent operativ secretariat 

Rezultate testare psihologica agent operativ secretariat 

Rezultate finale teestare psihologică agent operativ secretariat 

Proces verbal selectare dosare agent secretariat

Calendar concurs și planificare interviu agent secretariat

Proces verbal rezultate interviu agent operativ secretariat

Proces verbal rezultate proba calculator agent operativ secretariat

Proces verbal rezultate proba scrisă agent operativ secretariat

Proces verbal rezultate contestatii agent operativ secretariat

Proces verbal rezultate finale agent operativ secretariat

 

Programare testare psihologica agent resurse umane 

Rezultate testare psihologica agent operativ resurse umane 

Rezultate finale testare psihoogică agent operativ resurse umane 

Proces verbal selectare dosare agent resurse umane

Calendar concurs și planificare interviu agent resurse umane

Proces verbal rezultate interviu agent operativ resurse umane

Proces verbal rezultate proba calculator agent operativ resurse umane

Proces verbal rezultate proba scrisă agent operativ resurse umane

Proces verbal rezultate contestatii agent operativ resurse umane

Proces verbal rezultate finale agent operativ resurse umane

 

Programare testare psihologica agent gospodar 

Rezultate testare psihologica agent administrativ gospodar 

Rezultate finale testare psihologică agent administrativ gospodar 

Proces verbal selectare dosare agent administrativ gospodar

 

Programare testare psihologica agent magaziner 

Rezultate testare psihologica agent magaziner 

Rezultate finale testare psihologică agent magaziner 

Proces verbal selectare dosare agent administrativ (magaziner)

Calendar concurs și planificare interviu agent magaziner

Proces verbal interviu agent magaziner

Proces verbal rezultate calculator agent magaziner

Proces verbal rezultate proba scrisă agent magaziner

Proces verbal rezultate contestații agent magaziner

Proces verbal rezultate finale agent magaziner

 

Programare testare psihologica agent operativ evidenta 

Rezultate testare psihologica agent operativ evidenta 

Rezultate finale testare psihologică agent operativ evidenta 

Proces verbal selectare dosare agent evidenta ppl

Calendarul desfasurarii probelor de concurs si planificarea la proba interviu agenti evidenta

Planificare proba interviu agent operativ evidenta(modificat)

Proces verbal interviu agent operativ evidenta

Proces verbal rezultate proba calculator agent evidenta

Proces verbal rezultate proba scrisa agent evidența

Proces verbal rezultate contestații agent operativ evidenta

Proces verbal rezultate finale concurs agent operativ evidenta

 

Legislația prevăzută în tematicile și bibliografiile de concurs poate fi accesată pe portalul legislativ: http://legislatie.just.ro;