Penitenciarul Poarta Albă

COMUNICATE

 

06.05.2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2016, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR

          1.   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

  Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei);

2.     Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti

  Facultatea de Informaţii, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, curs de zi, durata studiilor 3 ani:

                  v.          specializarea Psihologie - informaţii4 locuri (bărbaţi);

                  v.          specializarea Studii de securitate şi informaţii4 locuri (bărbaţi).

3.     Institutul Medico-Militar Bucureşti:

o   Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

o   Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

4.     Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

  Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

5.     Academia Tehnică Militară Bucureşti:

   Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi);

   Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:

v.          domeniul de studii universitare de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

6.     Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Conducere logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

1.     Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, învăţământ de zi, durata studiilor 2 ani:

   Auto, specializarea Auto2 locuri (femei şi bărbaţi);

  Comunicaţii şi informatică – specializările:

                  v.          Tehnică de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);

                  v.          Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii2 locuri (femei şi bărbaţi);

   Intendenţă, specializarea militară Bucătar3 locuri (femei şi bărbaţi).

2.     Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:

  240 locuri – bărbaţi

  30   locuri – femei

Alte informaţii se pot obţine de la sediile penitenciarelor, precum şi de pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la sediul Penitenciarului Poarta Albă: Loc. Poarta Albă, jud. Constanţa, tel: 0241853777, 0241853708, Fax: 0241/853.524 / e-mail: ppalba@anp.gov.ro; ana.chiriac@anp.gov.ro;  

 

 

             11.04.2016

      COMUNICAT DE PRESĂ

        În perioada 18 – 29 aprilie 2016, o echipă de funcţionari publici cu statut special din cadrul Penitenciarului Poarta Albă va desfăşura o campanie de prezentare şi promovare a ofertei educaţionale a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

         Programul campaniei de promovare a ofertei educaţionale vizează informarea elevilor claselor a XII-a si a XIII-a din instituţiile de învăţământ din raza municipiului Constanţa, municipiului Medgidia şi a localităţilor limitrofe: Castelu, Poarta Albă şi Murfatlar.
         Oferta educaţională a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este de aproximativ 341 de locuri, pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care formează funcţionari publici cu statut special pentru sistemul administraţiei penitenciare,astfel:

 

1.     Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

Ø Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei);

2.     Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti

Ø Facultatea de Informaţii, specializarea Psihologie informaţii4 locuri (bărbaţi);

Ø Facultatea de Studii de Intelligence, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Studii de securitate şi informaţii4 locuri (bărbaţi);

3.     Institutul Medico-Militar Bucureşti:

Ø  Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

4.     Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

Ø Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

5.     Academia Tehnică Militară Bucureşti:

Ø  Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi);

Ø  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de studii universitare de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

6.     Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

  • Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licenţă, programul „Logistică", cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei);

 

Instituţii de învăţământ postliceal:

        7.   Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, învăţământ de zi, durata studiilor 2 ani:

·  Auto, specialitatea militară Auto - 2 locuri (femei şi bărbaţi);

·  Comunicaţii şi informatică, specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii 2 locuri (femei şi bărbaţi);

·  Intendenţă, specialitatea militară Bucătar – 3 locuri (femei şi bărbaţi).

        8.  Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:

·  240 locuri – bărbaţi

·  30 locuri – femei

 

             Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la sediul Penitenciarului Poarta Albă: Loc. Poarta Albă, jud. Constanţa, tel: 0241853777, 0241853708, Fax: 0241/853.524 / e-mail: ppalba@anp.gov.ro; ana.chiriac@anp.gov.ro;  

 

 

                                

                   INFORMARE DE PRESĂ

Bilanţul activităţii Penitenciarului Poarta Albă pentru anul 2015

            În data de 15 ianuarie 2016, ora 9.00, la sediul Penitenciarului Poarta Albă a avut loc şedinţa prilejuită de prezentarea bilanţului activităţilor derulate în cursul anului 2015.

Au fost prezentate activităţile specifice fiecărui sector de activitate, obiectivele propuse si cele îndeplinite în anului 2015, dificultăţile concrete cu care s-a confruntat unitatea precum si  obiectivele propuse pentru anul 2016.

Detalii privind activitatea desfăşurată in Penitenciarul Poarta Albă în anul 2015, se regăsesc în secțiunea Bilanț activitate, accesând link-ul  http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-poarta-alba.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ                        

Administraţia Naţională a Penitenciarelor  scoate la concurs 1 (una) funcţie de preot la Penitenciarul Poarta Albă. Candidaţii pot depune dosarele complete la sediul Penitenciarului Poarta Albă – Biroul Resurse Umane, până la data de 29.12.2015, ora 15,00, inclusiv.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

-                    licenţiat în teologie pastorală, preot ortodox hirotonit cu minim 2 ani vechime în activitatea pastorală;

-                    respectarea prevederilor canonice cu privire la clerul din sistemul naţional de apărare şi ordine publică;

-                    binecuvântare din partea ierarhului titular al Arhiepiscopiei sau Episcopiei în teritoriul căreia se află unitatea penitenciară pentru care candidează;

-                    să nu fi avut sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;

-                    cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I.

Taxa de participare la concurs este de 70 RON şi taxa de examinare psihologică  este de 70 RON.

Relaţii cu privire la condiţiile generale, componenţa dosarului de candidat, bibliografie, desfăşurarea concursului şi centrele de examinare se pot obţine  pe site-ul Administraţiei  Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – concursuri din sursă externă, sau la sediul Penitenciarului Poarta Albă – Biroul Resurse Umane, tel. 0241853777.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Penitenciarul Poarta Albă organizează în data de 26 iunie 2015, la Biblioteca Judeţeană "IOAN N. ROMAN" Constanţa, începând cu ora 09.30, proiectul „Biblioteca vie", activitate inedită unde cărţile sunt oamenii cu care cititorii inter-relaţionează.

Manifestarea este organizată la iniţiativa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu sprijinul Bibliotecii Judeţene IOAN N. ROMAN din municipiul Constanţa şi Asociaţia TOMIS Antidrog Constanţa.

Scopul acestei manifestări vizează combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor despre mediul de detenţie, personalul din penitenciare şi persoanele private de libertate, stimularea comunicării şi diminuarea distanţei sociale dintre sistemul penitenciar şi comunitate, prin implicarea personalului şi a persoanelor private de libertate în activităţi legate de viaţa socială a comunităţii, pentru a facilita relaţionarea între cetăţeni şi reprezentanţii sistemului penitenciar.

„Biblioteca vie" funcţionează ca o bibliotecă obişnuită, la care oamenii vin, împrumută cărţi şi le returnează, cu precizarea că aceste CĂRŢI sunt OAMENI cu care cititorii intră în contact.

Dacă vreţi să aflaţi informaţii despre mediul penitenciar, despre oamenii care lucrează acolo sau despre persoanele condamnate, atunci împrumutaţi o „carte" !

Vino să fii cititor în „Biblioteca Vie", unde cărţile pot vorbi !

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2015, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR

          1.   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

*   Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei);

2.    Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti

*   Facultatea de Informaţii, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, curs de zi, durata studiilor 3 ani:

·         specializarea Psihologie - informaţii10 locuri (femei şi bărbaţi);

·         specializarea Studii de securitate şi informaţii5 locuri (bărbaţi).

3.    Institutul Medico-Militar Bucureşti:

·         Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 10 locuri (femei şi bărbaţi);

·         Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

·         Facultatea de Farmacie, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea farmacie, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi) ;

4.    Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

*   Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

*    

5.    Academia Tehnică Militară Bucureşti:

*   Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

*   Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:

·         domeniul de studii universitare de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

·         domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specializarea Transmisiuni, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).

6.    Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Conducere logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (bărbaţi şi femei).

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

1.    Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, învăţământ de zi, durata studiilor 2 ani:

*   Auto, specializarea Auto5 locuri (femei şi bărbaţi);

*   Comunicaţii şi informatică – specializările:

·         Tehnică de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);

·         Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);

*   Construcţii, specializarea Construcţii2 locuri (femei şi bărbaţi).

2.    Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:

*   190 locuri – bărbaţi

*   30 locuri – femei

            Evaluarea medicală a candidaților se va efectua conform baremelor medicale prevăzute în ORDIN   Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitãțile/instituțiile de învãțãmânt militar, de informații, de ordine publicã și de securitate naționalã, pe perioada școlarizãrii elevilor și studenților în unitãțile/instituțiile de învãțãmânt militar, de informații, de ordine publicã și de securitate naționalã, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmeazã a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

             Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la sediul Penitenciarului Poarta Albă.

              Alte informaţii se pot obţine și de pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul"

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

Academia Tehnică Militară Bucureşti

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti;

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

             Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la sediul Penitenciarului Poarta Albă: Loc. Poarta Albă, jud. Constanţa, tel: 0241853777, Fax: 0241/853.524 / e-mail: ppalba@anp.gov.ro; ana.chiriac@anp.gov.ro

 

 

04.08.2014

Informare de presă

       În data de 02.08.2014, în jurul orelor 13.00, urmare a unei acțiuni de flagrant desfășurată în localitatea Medgidia, agentul şef principal de penitenciare S.L., angajat al Penitenciarului Poarta Albă, a fost surprins primind o sumă de bani în scopul obținerii de facilități la liberarea condiționată a unor persoane private de libertate, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie și Legea 254/2013, privind executarea pedepselor privative de libertate şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Funcționarul public cu statut special a fost  arestat pentru 29 de zile.

Acţiunea a fost desfășurată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, împreună cu cadre ale D.G.A. Constanța, în colaborare cu conducerea Penitenciarului Poarta Albă.

În paralel, în cadrul Penitenciarului Poarta Albă se vor efectua cercetări, urmând a se aplica măsurile prevăzute de lege în astfel de situații.

 

29.05.2013

    COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 30 mai 2013, începând cu ora 10:00, Penitenciarul Poarta Albă organizează un spectacol – eveniment în incinta "City Park Mall of Constanţa", împreună cu partenerii săi, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, cu ocazia finalizării celei de-a V-a ediţii a proiectului "Lecţii de Viaţă". 

Manifestarea va include şi premierea câştigătorilor concursului de creaţie artistică "Ce înseamnă libertatea pentru tine?" precum şi acordarea de către Rotary Club Cetatea Tomis Constanţa a diplomelor de merit, psihologilor şcolari coordonatori ai proiectului.

Spectacolul va cuprinde un minirecital instrumental susţinut de elevi ai Liceului Tehnologic "Virgil Madgearu" şi Colegiului Naţional " Mihai Eminescu, piese de muzică uşoară şi de muzică populară (Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu", Colegiul Naţional " Mihai Eminescu", Colegiul Mircea cel Bătrân şi Colegiul Tehnic Vasile Pârvan), dans sportiv (Liceul cu  Program Sportiv "Nicolae Rotaru" ),  Ansamblul de dansuri aromâne " Fluria" (Colegiul Mircea cel Bătrân), şi trupa de elevi „13 cuvinte", (Colegiul Mircea cel Bătrân, Colegiul Tehnic Marina „Al. I. Cuza", liceul Teoretic Traian).

Proiectul "Lecţii de Viaţă" a fost sprijinit de Rotary Club Cetatea Tomis Constanţa, City Park Mall of Constanţa, cărora le adresăm sincere mulţumiri pentru suportul şi implicarea de care au dat dovadă.

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact purtătorul de cuvânt, inspector principal Gabi BOTEZAN, gabi.botezan@anp.gov.ro, telefon 0740114310.

 

 

21.05.2013

COMUNICAT DE PRESĂ

Penitenciarul Poarta Albă recrutează  pentru sesiunea de admitere 2013, candidaţi pentru următoarele instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională:

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi siguranţă publică" – penitenciare – curs de zi, durata studiilor 3 ani,  31 de locuri (bărbaţi şi femei) - 14.06.2013 – termen limită de depunere a dosarului complet;

2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti, Facultatea Informaţii – curs de zi, durata studiilor 3 ani,15 locuri (bărbaţi şi femei), 05.07.2013 – termen limită de depunere a dosarului complet;

3. Institutul Medico – Militar Bucureşti, curs de zi, durata studiilor 6 ani, 17 locuri (bărbaţi şi femei).

4. Academia Forţelor Terestre „ Nicolae Bălcescu" Sibiu, Facultatea de Management Militar, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 20 de locuri (bărbaţi şi femei), 01.07.2013 – termen limită de depunere a dosarului complet;

5. Academia Tehnică Militară Bucureşti, curs de zi, durata studiilor 4 ani, 7 locuri (bărbaţi şi femei), 14.06.2013 – termen limită de depunere a dosarului complet;

6.Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti – curs de zi, durata studiilor 2 ani, 28 de locuri (bărbaţi şi femei), 01.07.2013 – termen limită de depunere a dosarului complet;

7. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna – curs de zi, durata studiilor 1 an, 170 locuri bărbaţi şi 30 locuri femei, 02.08.2013 – termen limită de depunere a dosarului complet;

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Penitenciarului Poarta Albă, Biroul Resurse Umane (tel. 0241853777, interior 2105) şi online la următoarele adrese: http://89.32.46.17/ http://89.32.46.17/web/penitenciarul-poarta-alba; www.academiadepolitie.ro; www.sri.ro; www.univermed-cdgm.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro, www.ncoacademy.ro; www.snpaptgocna.ro.

 

06.13.2013

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Penitenciarul Poarta Albă organizează în data de 19.12.2013 ora 0830 licitație publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spații comerciale:

- MAGAZIN SPAȚIU COMERCIAL = 20 mp – Sector vizită interior  Penitenciar Poarta Albă: GARANȚIE DE PARTICIPARE 30 LEI; PREȚ PORNIRE 15 LEI/MP

-  MAGAZIN SPAȚIU COMERCIAL =23,43 mp – Sector vizită  interior secția Valu lui Traian: GARANȚIE DE PARTICIPARE 35 LEI PREȚ PORNIRE 15 LEI/MP

- SPAȚII DESTINATE amplasării distribuitoarelor automate pentru băuturi calde, reci și gustări de tip snack.=4mp: GARANȚIE DE PARTICIPARE 6 LEI PREȚ PORNIRE 15 LEI/MP

- MAGAZIN SPAȚIU COMERCIAL = 26,30mp – Sector vizită exterior Penitenciar Poarta Albă: GARANȚIE DE PARTICIPARE  35 LEI PREȚ PORNIRE 15 LEI/MP

- MAGAZIN SPAȚIU COMERCIAL = 51,31 mp – Sector grup social exterior Penitenciar Poarta Albă: GARANȚIE DE PARTICIPARE 75 LEI PREȚ PORNIRE 15 LEI/MP.

În vederea ridicării caietului de sarcini, persoanele juridice interesate sunt rugate să contacteze unitatea noastră la nr. telefon : 0241/853777 int 122 sau la adresa : Penitenciar Poarta Albă, comuna Poarta Albă jud. Constanța. Documentația este disponibilă pe www.penitenciarulpoartaalba.ro

Persoana de contact: NICOLAE COSMIN 0241/853777, interior 122.