Penitenciarul Poarta Albă

ADMITERE 2016

 

 

Proces verbal selectare dosare Tg Ocna 2016

 

ANUNȚ 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2016, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR

          1.   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

   Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei);

2.     Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti

   Facultatea de Informaţii, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, curs de zi, durata studiilor 3 ani:

                  v.          specializarea Psihologie - informaţii4 locuri (bărbaţi);

                  v.          specializarea Studii de securitate şi informaţii4 locuri (bărbaţi).

3.     Institutul Medico-Militar Bucureşti:

o   Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

o   Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

4.     Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

   Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

5.     Academia Tehnică Militară Bucureşti:

   Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi);

   Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:

v.          domeniul de studii universitare de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

6.     Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Conducere logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

1.     Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, învăţământ de zi, durata studiilor 2 ani:

   Auto, specializarea Auto2 locuri (femei şi bărbaţi);    

   Comunicaţii şi informatică – specializările:

                  v.          Tehnică de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);

                  v.          Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii2 locuri (femei şi bărbaţi);

   Intendenţă, specializarea militară Bucătar3 locuri (femei şi bărbaţi).

2.     Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:

   240 locuri – bărbaţi

   30   locuri – femei

Alte informaţii se pot obţine de la sediile penitenciarelor, precum şi de pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la sediul Penitenciarului Poarta Albă: Loc. Poarta Albă, jud. Constanţa, tel: 0241853777, 0241853708, Fax: 0241/853.524 / e-mail: ppalba@anp.gov.ro; ana.chiriac@anp.gov.ro;