Penitenciarul Poarta Albă

ACREDITARE JURNALIȘTI

   

REGULAMENT

privind acreditarea ziariştilor la Penitenciarul Poarta Albă
 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art 1. La activităţile, şedinţele si conferinţele de presă organizate de conducerea Penitenciarului Poarta Albă pot fi acreditaţi reprezentanţii instituţiilor de presă locale, cotidiane, periodice, agenţii de presă, posturi de radio şi televiziune româneşti şi străine, care doresc să reflecte activitatea instituţiei.

Acreditarea se face pe baza aprobării directorului Penitenciarului Poarta Albă, la cererea instituţiei de presă al cărui angajat este ziaristul, în urma propunerii purtătorului de cuvânt al unităţii penitenciare.

Acordarea acreditării nu atrage controlul unităţii penitenciare asupra materialelor publicate de ziaristul acreditat sau a ştirilor difuzate de mijloacele de informare în masă.

Procedurile de refuz ale acordării acreditării sau de retragere a acreditării unui ziarist se pot declanşa numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii Penitenciarului Poarta Albă şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii, după consultarea prealabilă a conducerii instituţiei de presă respective.

Conducerea Penitenciarului Poarta Albă recomandă tuturor ziaristilor si mijloacelor de informare în masă să ţină seama şi să aplice principiile deontologice cuprinse în Rezoluţiile nr. 1003 (1993) şi nr.1215 (1993) ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, având în vedere deosebita responsabilitate socială ce le revine în evoluţia societăţii şi dezvoltarea vieţii democratice, pentru informarea corectă a opiniei publice şi respectarea valorilor morale şi a drepturilor cetăţeneşti.

 

CAPITOLUL II

Acreditarea ziariştilor

Art 2. Acreditarea la Penitenciarul Poarta Albă poate fi permanentă sau provizorie.

Acreditarea permanentă se reactualizează la începutul fiecarui an.

Acreditarea provizorie se acordă în cazul unor evenimente speciale care au loc la Penitenciarul Poarta Albă.

 

Acreditări permanente

Art 3. Pentru obţinerea unei acreditări permanente, instituţia de presă solicitantă din România va prezenta urmatoarele documente :

  • Formularul de acreditare;
  • Copie după cartea de identitate;
  • Copie după legitimaţia de presă;

În baza documentelor prezentate, Penitenciarul Poarta Albă va elibera, în termen de maxim 10 zile de la data depunerii actelor pentru acreditare, o legitimaţie de acreditare.

În cazul în care încetează contractul de munca dintre ziaristul acreditat la Penitenciarul Poarta Albă şi instituţia de presă care a solicitat acreditarea, aceasta are obligaţia să anunţe, în scris, purtătorul de cuvânt al unităţii penitenciare, în termen de 24 de ore de la data încetării raportului juridic mentionat.

Art 4. Ziaristul acreditat trebuie să poarte la vedere, pe tot timpul prezenţei în Penitenciarul Poarta Albă, legitimaţia de acreditare care îi permite accesul în sectorul / locul de deţinere. Legitimaţiile de acreditare nu sunt transmisibile.

                                                            Acreditări provizorii

Art 5. Pentru obţinerea unei acreditări provizorii, instituţia de presă solicitantă se va adresa în scris, purtatorului de cuvânt al unităţii penitenciare, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se doreşte acreditarea. Cererea scrisă poate fi prezentată, personal de ziarist, şi în ziua respectivă, în momentul solicitării accesului în Penitenciarul Poarta Albă.

Acreditarea provizorie este valabilă numai pentru ziua sau perioada în care se desfăşoară acţiunea ce se doreşte a fi mediatizată.

                                                                      CAPITOLUL III

                                             Drepturi şi îndatoriri ale ziariştilor acreditaţi

Art 6. Ziariştii acreditaţi au obligaţia să se alinieze normelor deontologice din domeniu (normele Clubului Român de Presă).

Art 7. Ziariştii acreditaţi au acces în sectorul de deţinere al unităţii penitenciare (clădirea administrativă şi locul de deţinere), în sala de desfăşurare a conferinţelor de presă, la şedinţele de bilanţ anual / regional sau şedinţele comune organizate cu cadrele Penitenciarului Poarta Albă şi Penitenciarului Spital Poarta Albă precum şi în spaţii unde se desfăşoară activităţi socio – culturale destinate atât persoanelor private de libertate cât şi cadrelor din subordinea unităţii.

Art 8. Ziariştii acreditaţi la Penitenciarul Poarta Albă pot solicita organizarea unor întâlniri şi dezbateri cu persoanele din conducerea instituţiei, la biroul purtătorului de cuvânt.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art 9. Purtatorul de cuvânt, precum si Serviciul pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, răspund de aplicarea corectă a prevederilor prezentului Regulament şi de informarea operativa a conducerii Penitenciarului Poarta Albă în legatură cu problemele apărute.

Art 10. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa mass-media, inclusiv prin postarea pe site-ul web al Penitenciarului Poarta Albă.

 

 

Comisar şef de penitenciare Gelu Dănuţ Dincă

Director

Penitenciar Poarta Albă

 

 

Cerere acreditare

Declarație angajament